Navigačný riadok

Prehľad – školy

Čo je cieľom?

Program Erasmus+si kladie za cieľ zlepšiť kvalitu výučby a vzdelávania od predškolskej po stredoškolskú úroveň na školách v celej Európe.

Program poskytuje školám príležitosti spolupracovať s partnermi v Európe a rozvíjať odborné zručnosti ich zamestnancov. Medzi podporované činnosti patrí výmena osvedčených postupov a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré riešia spoločné výzvy, ako je napríklad rozvoj základných zručností, odstraňovanie nerovnováh a prevencia predčasného ukončenia školskej dochádzky. Činnosti môžu posilňovať väzby so svetom mimo školy a inými oblasťami vzdelávania a odbornej prípravy.

Čo to zahŕňa?

Príležitosti pre zamestnancov škôl týkajúce sa činností odborného rozvoja v zahraničí vrátane:

  • štruktúrovaných kurzov alebo odbornej prípravy,
  • výmenných pobytov pedagógov,
  • mentorského programu alebo pobytov zameraných na pozorovanie kolegov.

Spolupráca medzi školami alebo inými organizáciami:

  • vytváranie európskych strategických partnerstiev s cieľom spolupracovať v oblastiach spoločného záujmu.

Online spolupráca medzi školami (eTwinning)

  • Pedagógovia môžu spolu s inými kolegami v Európe vytvárať kontaktné siete alebo spoločné učebné projekty, získať prístup k školiacim materiálom a zúčastniť sa na činnostiach odborného rozvoja.
Kto sa môže zúčastniť?

Do programu sa môžu zapojiť všetky organizácie pôsobiace v oblasti školského vzdelávania (od predškolskej po stredoškolskú úroveň) v zúčastnenej krajine (niektoré činnosti sú vyhradené pre školy a miestne/regionálne orgány).

Príručka pre vedenie škôl

Príručka pre vedenie škôlpdf(748 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  poskytuje informácie o tom, aký môže mať program prínos pre školy.

Príručka bola uverejnená aj v týchto častiach:

 

How can we help?