Navigačný riadok

Prehľad – školy

Čo je jeho cieľom?

Program Erasmus+ si kladie za cieľ zlepšiť kvalitu výučby a vzdelávania od predškolskej po stredoškolskú úroveň na školách v celej Európe.

Osobám pracujúcim v oblasti školského vzdelávania umožní rozvíjať svoje odborné zručnosti a spolupracovať s partnermi v Európe. Medzi podporované činnosti patrí výmena osvedčených postupov a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré riešia spoločné výzvy, ako je napríklad predčasné ukončenie školskej dochádzky alebo nízka úroveň základných zručností. Činnosti môžu posilňovať väzby so svetom mimo školy a inými oblasťami vzdelávania a odbornej prípravy.

Čo to zahŕňa?

Príležitosti pre zamestnancov škôl týkajúce sa činností odborného rozvoja v zahraničí vrátane:

  • štruktúrovaných kurzov alebo odbornej prípravy,
  • výmenných pobytov pedagógov,
  • mentorského programu alebo pobytov zameraných na pozorovanie kolegov.

Spolupráca medzi školami alebo inými organizáciami:

  • vytváranie medzinárodných strategických partnerstiev s cieľom spolupracovať v oblastiach spoločného záujmu.

Spolupráca medzi školami (eTwinning)

  • Pedagógovia môžu spolu s inými kolegami v Európe vytvárať kontaktné siete alebo spoločné učebné projekty, získať prístup k školiacim materiálom a zúčastniť sa na činnostiach odborného rozvoja.
Kto sa môže zúčastniť?

Do programu sa môžu zapojiť tieto organizácie v zúčastnených krajinách:

  • školy (od predškolskej po stredoškolskú úroveň),
  • miestne a regionálne inštitúcie zodpovedné za školské vzdelávanie,
  • jednotlivci pôsobiaci v oblasti školského vzdelávania (niektoré činnosti sú vyhradené pre školy a miestne/regionálne orgány).
 

How can we help?