Mogħdija tan-navigazzjoni

Ħarsa ġenerali — Skejjel

Għalfejn qiegħed?

Il-programm Erasmus+għandu l-għan li jtejjeb il-kwalità tal-istruzzjoni u t-tagħlim minn qabel il-primarja sal-livell sekondarju fl-iskejjel madwar l-Ewropa.

Se jipprovdi opportunitajiet għall-persuni li jaħdmu fl-edukazzjoni skolastika biex jiżviluppaw il-ħiliet professjonali tagħhom u biex jaħdmu flimkien ma’ msieħba fl-Ewropa. L-attivitajiet jappoġġjaw l-iskambju ta’ prattika tajba u l-ittestjar ta’ metodi innovattivi li jindirizzaw sfidi komuni, bħat-tluq bikri mill-iskola jew livelli baxxi ta’ ħiliet bażiċi. L-attivitajiet jistgħu jrawmu r-rabtiet mad-dinja barra mill-iskola u oqsma oħra ta’ edukazzjoni u taħriġ.

X'jinvolvi?

Opportunitajiet għall-istaff biex jibdew attivitajiet ta' żvilupp professjonali Ewropew barra minn pajjiżhom, inkluż:

  • Korsijiet jew taħriġ strutturati;
  • Assenjazzjonijiet ta’ tagħlim;
  • Monitoraġġ jew osservazzjoni tax-xogħol.

Kooperazzjoni bejn skejjel jew organizzazzjonijiet oħra

  • Jistabbilixxi sħubijiet strateġiċi internazzjonali li jikkooperaw fuq kwistjonijiet ta’ interess komuni.

Kooperazzjoni bejn l-iskejjel (ġemellaġġ elettroniku)

  • L-għalliema jistgħu jagħmlu netwerking u jmexxu proġetti konġunti bejn il-klassijiet ma’ kollegi fl-Ewropa, ikollhom aċċess għal riżorsi ta’ tagħlim u jieħdu sehem f’opportunitajiet ta’ żvilupp professjonali.
Min jista' jieħu sehem?

L-organizzazzjonijiet li ġejjin fil-pajjiżi parteċipanti jistgħu jieħdu sehem:

  • Skejjel (qabel il-primarja sa dawk sekondarji);
  • Istituzzjonijiet lokali u reġjonali li huma responsabbli għall-edukazzjoni skolastika;
  • Kull min hu attiv fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika (xi attivitajiet huma riżervati għal l-iskejjel u l-awtoritajiet lokali/reġjonali).
 

How can we help?