Naršymo kelias

Apžvalga. Mokyklos

Tikslas

Programa „Erasmus+siekiama gerinti mokymo ir mokymosi kokybę visoje Europoje, pradedant ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, baigiant vidurinėmis mokyklomis.

Pagal ją bus suteikiama galimybių mokyklinio ugdymo srityje dirbantiems žmonėms ugdyti savo profesinius gebėjimus ir dirbti kartu su partneriais Europoje. Remiamas dalijimasis gerąja praktika ir naujoviškų metodų, kaip spręsti bendrus uždavinius, tokius kaip mokyklos nebaigimas arba prasti pagrindiniai gebėjimai, bandomasis taikymas. Gali būti skatinami ryšiai su pasauliu už mokyklos durų ir kitomis švietimo bei mokymo sritimis.

Kas numatyta programoje?

Galimybės darbuotojams užsiimti Europos profesinio tobulinimosi veikla užsienyje, įskaitant:

  • struktūriškai apibrėžtus kursus arba mokymą;
  • išvykimą dėstyti;
  • darbo stebėjimą.

Mokyklų arba kitos organizacijų bendradarbiavimas:

  • kurti tarptautinę strateginę partnerystę, skirtą bendradarbiauti bendros svarbos klausimais.

Mokyklų bendradarbiavimas („eTwinning“):

  • mokytojai gali kurti tinklus ir bendrus projektus klasėje su kolegomis Europoje, naudotis mokymosi ištekliais ir profesinio tobulėjimo galimybėmis.
Kas gali dalyvauti?

Dalyvauti gali šios dalyvaujančių šalių organizacijos:

  • mokyklos (nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų iki vidurinių mokyklų);
  • vietos ir regionų įstaigos, kurios yra atsakingos už mokyklinį ugdymą;
  • visi, veikiantys mokyklinio ugdymo srityje (kai kuri veikla skirta tik mokykloms ir vietos ir (arba) regionų įstaigoms).
 

How can we help?