Naršymo kelias

Apžvalga. Mokyklos

Tikslai

Programa Erasmus+siekiama gerinti mokymo(si) kokybę visoje Europoje, pradedant ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, baigiant vidurinėmis mokyklomis.

Pagal programą mokykloms suteikiama galimybių dirbti drauge su Europos partneriais ir tobulinti savo darbuotojų profesinę kvalifikaciją. Remiamas dalijimasis gerąja patirtimi ir naujoviškų metodų, kaip spręsti bendrus uždavinius, (pavyzdžiui, ugdyti pagrindinius gebėjimus, spręsti nepalankios socialinės padėties problemą arba užkirsti kelią tam, kad jaunimas per anksti paliktų mokyklą) bandomasis taikymas. Gali būti skatinami ryšiai su pasauliu už mokyklos durų ir kitomis švietimo bei mokymo sritimis.

Kas numatyta programoje?

Galimybės darbuotojams užsiimti Europos profesinio tobulinimosi veikla užsienyje, įskaitant:

  • struktūriškai apibrėžtus kursus arba mokymą,
  • išvykimą dėstyti,
  • darbo stebėjimą.

Mokyklų arba kitų organizacijų partnerystė.

  • Europos strateginės partnerystės, skirtos bendradarbiauti bendros svarbos klausimais, ryšių užmezgimas.

Mokyklų bendradarbiavimas internetu („eTwinning“).

  • Mokytojai gali kurti tinklus ir bendrus projektus klasėje su kolegomis Europoje, naudotis mokymosi ištekliais ir profesinio tobulėjimo galimybėmis.
Kas gali dalyvauti?

Dalyvauti gali bet kuri dalyvaujančios šalies organizacija, dirbanti mokyklinio ugdymo srityje (nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų iki vidurinių mokyklų). (Kai kuri veikla skirta tik mokykloms ir už mokyklinį ugdymą atsakingoms vietos ir (arba) regioninėms įstaigoms.)

Gairės mokyklų vadovams

Paskelbtos mokyklų vadovams, norintiems sužinoti, kaip jų mokyklos galėtų pasinaudoti programa, skirtos gairėspdf(748 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  .

Atskirai paskelbti šie gairių skyriai:

 

How can we help?