Cosán nascleanúna

Forléargas - Scoileanna

Cad chuige é?

Is é aidhm Erasmus+cáilíocht na múinteoireachta agus na foghlama a fheabhsú ar fud na hEorpa ar gach leibhéal idir réamh-bhunscoileanna agus scoileanna dara leibhéal.

Cuirfear deiseanna ar fáil do dhaoine a oibríonn i réimse na scolaíochta a scileanna gairme a fhorbairt agus dul i gcomhar le comhpháirtithe san Eoraip. Déanfar gníomhaíochtaí a thacóidh le comhroinnt dea-chleachtais agus le tástáil caíonna nuálaíocha chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin chomhchoiteanna, amhail luathfhágáil scoile nó leibhéil ísle de bhunscileanna. Is féidir le gníomhaíochtaí naisc a chothú leis an saol lasmuigh den scoil agus le réimsí eile den oideachas agus den oiliúint.

Cad atá i gceist leis?

Deiseanna don fhoireann gníomhaíochtaí forbartha gairmiúla a dhéanamh i dtíortha eile den Eoraip, mar shampla:

  • Cúrsaí nó oiliúint struchtúrtha;
  • Socrúcháin mhúinteoireachta;
  • Scáthfhoghlaim nó breathnú.

Comhar idir scoileanna nó eagraíochtaí eile:

  • Comhpháirtíochtaí straitéiseacha idirnáisiúnta a bhunú chun comhar a dhéanamh i dtaobh saincheisteanna comhchoitianta.

Comhar idir scoileanna (eTwinning)

  • Is féidir le múinteoirí líonrú a dhéanamh, comhthionscadail a chur ar bun sa seomra ranga le comhghleacaithe ar fud na hEorpa, rochtain a fháil ar acmhainní foghlama agus leas a bhaint as deiseanna forbartha gairmiúla .
Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Is féidir le heagraíochtaí de na saghsanna a leanas, i dtíortha rannpháirteacha, bheith páirteach ann:

  • Scoileanna (idir réamh-bhunscoileanna agus scoileanna dara leibhéal);
  • Institiúidí áitiúla agus réigiúnacha a bhfuil cúram na scolaíochta orthu;
  • Aon duine atá gníomhach i réimse na scolaíochta (is do scoileanna agus d'údaráis áitiúla/réigiúnacha, agus dóibhsean amháin, a chuirtear gníomhaíochtaí áirithe ar fáill).
 

How can we help?