Cosán nascleanúna

Achoimre - Scoileanna

Cad chuige é?

Is é aidhm Erasmus+ cáilíocht na múinteoireachta agus na foghlama a fheabhsú ar fud na hEorpa ar gach leibhéal ó réamh-bhunscoileanna go scoileanna dara leibhéal.

Cuireann an clár seo deiseanna ar fáil do scoileanna dul i gcomhar le comhpháirtithe san Eoraip agus scileanna gairme a bhfoirne a fhorbairt. Déantar gníomhaíochtaí a thacóidh le comhroinnt dea-chleachtais agus le tástáil caíonna nuálaíocha d'fhonn aghaidh a thabhairt ar dhúshláin chomhchoiteanna, amhail bunscileanna a fhorbairt, dul i ngleic le cineálacha éagsúla míbhuntáiste agus cosc a chur ar luathfhágáil scoile. Is féidir leis na gníomhaíochtaí sin naisc a chothú leis an saol lasmuigh den scoil agus le réimsí eile den oideachas agus den oiliúint.

Cad atá i gceist leis?

Deiseanna don fhoireann gníomhaíochtaí forbartha gairmiúla a dhéanamh i dtíortha eile san Eoraip, mar shampla:

  • Cúrsaí nó oiliúint struchtúrtha;
  • Socrúcháin mhúinteoireachta;
  • Postscáthú nó scáthfhoghlaim.

Comhpháirtíochtaí idir scoileanna nó eagraíochtaí eile:

  • Comhpháirtíochtaí straitéiseacha Eorpacha a bhunú chun comhar a dhéanamh i dtaobh saincheisteanna comhchoiteanna.

Comhar ar líne idir scoileanna (eTwinning)

  • Is féidir le múinteoirí líonrú a dhéanamh agus comhthionscadail a chur ar bun sa seomra ranga i bpáirt le comhghleacaithe ar fud na hEorpa, rochtain a fháil ar acmhainní foghlama agus leas a bhaint as deiseanna forbartha gairmiúla.
Cé atá i dteideal páirt a ghlacadh ann?

Is féidir le haon eagraíocht atá gníomhach i réimse na scolaíochta (ó réamh-bhunscoileanna go scoileanna dara leibhéal) i dtír rannpháirteach ar bith páirt a ghlacadh ann (is do scoileanna agus d'údaráis áitiúla/réigiúnacha, agus dóibhsean amháin, a chuirtear gníomhaíochtaí áirithe ar fáil).

Treoirleabhar do Cheannairí Scoile

Foilsíodh Treoirleabhar do cheannairí scoilepdf(748 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  ar mian leo a fháil amach cén chaoi ar féidir lena scoil féin leas a bhaint as an gclár.

Foilsíodh an treoirleabhar ina ranna freisin:

 

How can we help?