Navigatsioonitee

Ülevaade − koolid

Milleks on see vajalik?

Erasmus+eesmärk on parandada õpetamise ja õppimise kvaliteeti alates alushariduse tasandist kuni keskhariduse tasandini koolides üle kogu Euroopa.

See annab koolihariduse valdkonnas töötavatele inimestele võimalusi arendada oma kutsealaseid oskusi ja teha koostööd partneritega Euroopas. Programmi meetmed toetavad heade tavade jagamist ja uuenduslike lähenemisviiside katsetamist, et leida lahendusi sellistele ühistele probleemidele, nagu haridussüsteemist varakult lahkumine ja puudulikud põhioskused. Asjaomased meetmed saavad soodustada sidemeid väljaspoole kooli jääva maailmaga ning muude hariduse ja koolituse valdkondadega.

Mida see hõlmab?

Võimalused personalile, et osaleda kutsealasele arengule suunatud meetmetes välismaal. Nendeks on muu hulgas:

  • struktureeritud kursused või koolitus;
  • õpetajalähetus;
  • töövarjuks olemine või jälgimine.

Asutuste ja koolide vaheline koostöö:

  • rahvusvaheliste strateegiliste partnerluste loomine, et teha koostööd ühist huvi pakkuvates küsimustes.

Koolidevaheline koostöö (eTwinning)

  • Õpetajad saavad suhelda ja viia läbi ühiseid klassiprojekte oma kolleegidega Euroopas, saada juurdepääsu õppevahenditele ja osaleda kutsealase arengu meetmetes.
Kes saavad osaleda?

Osaleda saavad järgmised organisatsioonid osalevates riikides:

  • koolid (tasemel alusharidusest keskhariduseni);
  • kohalikud ja piirkondlikud asutused, kes vastutavad koolihariduse eest;
  • kõik, kes on tegevad koolihariduse valdkonnas (mõned meetmed on reserveeritud koolidele ja kohalikele/piirkondlikele asutustele).
 

How can we help?