Sökväg

Skolsamarbete – eTwinning

Vad går det ut på?

Programmet Erasmus+ främjar skolsamarbete på nätet – så kallat eTwinning – med hjälp av lärarutbyten, gemensamma projekt, webbforum, gratis verktyg och stöd till lärare som vill nätverka med lärare i andra länder.

Hur går det till?

Via eTwinning kan lärare och annan skolpersonal från olika länder driva gemensamma projekt och samarbeta. Du har tillgång till nätbaserade verktyg och läromedel och kan nätverka med lärare i andra länder och delta i workshoppar och arbetsgrupper.

Med hjälp av eTwinning kan din skola bidra till en stimulerande miljö för interkulturellt samarbete för elever, lärare och annan personal.

Vem får delta?

Lärare och annan personal från skolor i programmets deltagarländer (från förskolan till gymnasiet) får delta i eTwinning.

Information och kontakt

Vill du delta i eTwinning eller veta mer? Gå till eTwinning-portalen eller webbplatsen för ditt lands kontaktpunkt.

 

How can we help?