Navigačný riadok

Spolupráca medzi školami (eTwinning)

O čo ide?

Podpora online spolupráce medzi školami v rámci programu Erasmus+, známa ako eTwinning, znamená príležitosti na výmenu informácií medzi pedagógmi, ako aj spoluprácu na projektoch. Jej súčasťou je online fórum, bezplatný prístup k online nástrojom a podpora vytvárania sietí s európskymi kolegami.

Čo to zahŕňa?

Program eTwinning umožňuje pedagógom a iným zamestnancom škôl z rôznych krajín spolupracovať na projektoch. Pedagógovia zapojení do programu majú prístup k online nástrojom a školiacim materiálom, môžu vytvárať kontaktné siete s inými kolegami, zúčastňovať sa na seminároch a zapájať sa do komunít odborníkov.

Program prispieva k vytvoreniu prostredia medzikultúrnej spolupráce pre žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov.

Kto sa môže zúčastniť?

Pedagógovia a iní zamestnanci škôl v zúčastnených krajinách (od predškolskej úrovne po vyššiu stredoškolskú úroveň).

Informácie a kontakt

Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať viac informácií, navštívte portál eTwinning alebo webovú lokalitu národnej služby pre elektronickú spoluprácu škôl vo vašej krajine.

 

How can we help?