Ścieżka nawigacji

Współpraca między szkołami: eTwinning

Informacje ogólne

Wsparcie w ramach programu Erasmus+ przeznaczone na współpracę internetową między szkołami, znaną jako eTwinning, umożliwia wymianę kadry nauczycielskiej lub współpracę obejmującą różne projekty. Uczestnicy programu mają także dostęp do forum internetowego, bezpłatnych narzędzi oraz korzystają z pomocy w nawiązaniu kontaktów między kadrą nauczycielską w całej Europie.

Na czym to polega?

Program eTwinning daje nauczycielom i innym pracownikom szkół z różnych krajów możliwość wspólnej pracy nad różnymi projektami. Uczestniczący w nim nauczyciele mają dostęp do narzędzi internetowych i materiałów edukacyjnych, sieci współpracy z innymi nauczycielami oraz do warsztatów i grup zainteresowań.

Program eTwinning pomaga szkołom w tworzeniu środowiska sprzyjającego współpracy międzykulturowej uczniów, nauczycieli i innych pracowników oświaty.

Kto może wziąć udział?

Do udziału w eTwinnig zapraszamy nauczycieli i innych pracowników szkół z państw uczestniczących (od przedszkoli do szkół średnich).

Informacje i kontakt

Szczegółowe informacje na temat programu eTwinning oraz zapisy dostępne są na stronie portalu eTwinning lub na stronie internetowej krajowego serwisu wsparcia.

 

How can we help?