Kruimelpad

Samenwerking tussen scholen: eTwinning

Waar gaat het om?

eTwinning is het onderdeel van het programma Erasmus+ voor de samenwerking tussen scholen. Deze kunnen leerkrachten uitwisselen of samen aan projecten werken, er is een online-forum, gratis materiaal en steun voor netwerkactiviteiten met collega's elders in Europa.

Wat houdt het in?

eTwinning biedt leerkrachten en ander schoolpersoneel uit verschillende landen de kans om samen te werken aan projecten. Leerkrachten kunnen online hulpmiddelen en lesmaterialen downloaden, netwerken met collega's en deelnemen aan workshops en praktijkgemeenschappen.

eTwinning helpt scholen om een gunstig klimaat te scheppen voor interculturele uitwisselingen van leerlingen, leerkrachten en overig personeel.

Wie mag deelnemen?

Leerkrachten en en ander personeel van scholen in de deelnemende landen (van de kleuterschool tot en met het middelbaar onderwijs)

Info en contact

Om uw school aan te melden en voor meer informatie kunt u terecht op het eTwinning-portaal of op de website van het nationale contactpunt in uw land.

 

How can we help?