Cosán nascleanúna

Comhar idir scoileanna: eTwinning

Cad é an rud é?

Leis an tacaíocht a thugann clár Erasmus+ do chomhar ar líne idir scoileanna (eTwinning), bíonn deis ag oidí malartuithe a dhéanamh nó comhoibriú le chéile ar thionscadail. Tá fóram ar líne, uirlisí saor in aisce agus tacaíocht i gcomhair líonrú le comhghleacaithe san Eoraip ina gcuid de freisin.

Cad atá i gceist leis?

Cuireann eTwinning deiseanna ar fáil do mhúinteoirí agus do bhaill eile d'fhoireann na scoile oibriú i gcomhar ar thionscadal lena gcomhghleacaithe i dtíortha eile. Is féidir le múinteoirí rochtain a fháil ar uirlisí ar líne agus ar ábhar teagaisc, líonrú a dhéanamh le comhghleacaithe agus páirt a ghlacadh i gceardlanna agus i bpobail chleachtais.

Cuidíonn eTwinning le scoileanna timpeallacht a chothú do dhaltaí, do mhúinteoirí agus do bhaill foirne eile ina bhfáiltítear roimh chomhar traschultúrtha.

Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Is féidir le múinteoirí agus le baill foirne eile i scoileanna atá i dtíortha rannpháirteacha (idir réamh-bhunscoileanna agus scoileanna dara leibhéal) clárú le leas a bhaint as eTwinning.

Eolas agus teagmháil

Le clárú i gcomhair eTwinning nó le tuilleadh eolais a fháil, féach tairseach eTwinning nó suíomh na seirbhíse tacaíochta náisiúnta i do thírse.

 

How can we help?