Cesta

Spolupráce mezi školami: eTwinning

O co se jedná?

eTwinning spadá pod program Erasmus+ a podporuje spolupráci mezi školami na online projektech a nabízí pedagogům příležitost profesních stáží na partnerských školách. K dispozici je rovněž online fórum, bezplatné materiály a nástroje k navazování kontaktů s kolegy v jiných evropských zemích.

Co to obnáší?

eTwinning nabízí pedagogům a jiných pracovníkům škol z různých zemí možnost spolupracovat na nejrůznějších projektech. Učitelé mají k dispozici různé nástroje a učební materiály, mohou navazovat kontakty s kolegy ze zahraničí a účastnit se seminářů a jiných společných aktivit.

eTwinning pomáhá školám vytvářet vhodné prostředí pro přeshraniční spolupráci mezi žáky, učiteli a ostatními zaměstnanci škol.

Komu je program určen?

Do programu se mohou zapojit učitelé a ostatní pracovníci škol v zúčastněných zemích (předškolní zařízení, základní a střední školy a učiliště).

Přihláška a kontaktní informace

Do programu se můžete přihlásit přímo na internetovém portálu eTwinning nebo na stránkách národní podpůrné služby ve vaší zemi.

 

How can we help?