Navigacijska pot

Jean Monnet – Možnosti za poučevanje in raziskovanje

Za kaj gre

Dejavnosti Jean Monnet omogočajo visokošolskim ustanovam, da v svoje programe uvedejo evropske študije.

Kaj obsega

Katedra Jean Monnet je učiteljsko mesto za univerzitetne profesorje in predavatelje, ki se specializirajo za evropske študije. Katedro ima lahko samo en profesor, ki mora pripraviti najmanj 90 pedagoških ur v študijskem letu. Za pedagoške ure štejejo neposredne ure predavanj, seminarjev, tutorstva, tudi pri študiju na daljavo, ne obsegajo pa individualnih inštrukcij in nadzora. Učitelji katedre so mentorji in svetovalci novi generaciji učiteljev in raziskovalcev. Bodočim strokovnjakom ponujajo poglobljeno svetovanje glede evropskega vidika posameznih predmetov.

Modul Jean Monnet je krajši program predavanj ali tečaj o evropskih študijah na visokošolski ustanovi. Vsak modul obsega najmanj 40 pedagoških ur v študijskem letu (pogoji so enaki kot za katedro Jean Monnet). Vsebinsko so moduli lahko enodisciplinarni; če so večdisciplinarni, poučuje več profesorjev in strokovnjakov.

Center odličnosti Jean Monnet je središčna točka kompetenc in znanja na področju evropskih študij. Akademsko odgovornost za center nosi učitelj katedre Jean Monnet. Center odličnosti Jean Monnet združuje znanje in kompetence visoko usposobljenih strokovnjakov (tudi učiteljev katedre in/ali modula Jean Monnet), razvija sinergije med različnimi disciplinami in viri na področju evropskih študij, pripravlja skupne nadnacionalne dejavnosti in vzpostavlja strukturne povezave z akademskimi ustanovami v drugih državah. Odprt je tudi za civilno družbo. Centri odličnosti Jean Monnet imajo pomembno vlogo pri širjenju poznavanja evropskih tem pri študentih fakultet, ki nimajo evropskih študij, ter pri snovalcih politik, javnih uslužbencih, organizacijah civilne družbe in javnosti na splošno.

Kdo lahko sodeluje

Sodelujejo lahko profesorji in raziskovalci z visokošolskih ustanov kjerkoli na svetu, ki se ukvarjajo z evropskimi študijami. Prijavo mora oddati visokošolska ustanova iz države Programa ali partnerske države. Visokošolske ustanove iz držav, ki sodelujejo v Programu, morajo biti imetnice veljavne univerzitetne listine Erasmus, za visokošolske ustanove iz partnerskih držav listina ni pogoj.

 

How can we help?