Navigačný riadok

Jean Monnet – príležitosti na výučbu a výskum

O čo ide?

Akcie programu Jean Monnet ponúkajú príležitosti, ako vniesť európsky rozmer do inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Čo to zahŕňa?

Katedra Jean Monnet je pedagogická pozícia so špecializáciou na štúdie o Európskej únii pre univerzitných profesorov a skúsených vyučujúcich. Túto pozíciu môže zastávať len jeden profesor, ktorý musí odučiť aspoň 90 vyučovacích hodín za školský rok. Za vyučovacie hodiny sa považujú priame kontaktné hodiny v rámci skupinových prednášok, seminárov, konzultácií vrátane diaľkového vzdelávania, avšak nezahŕňajú individuálnu výučbu a/alebo vedenie. Takíto profesori sú mentormi a poradcami pre ďalšie generácie pedagógov a výskumných pracovníkov. Takisto poskytujú detailné poradenstvo budúcim odborníkom o európskom aspekte v konkrétnych oblastiach.

Modul Jean Monnet je krátky vyučovací program (alebo kurz) v oblasti štúdií o Európskej únii na inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Každý modul má najmenej 40 vyučovacích hodín za školský rok (a rovnaké podmienky ako v prípade katedry Jean Monnet uvedené vyššie). Moduly sa môžu sústrediť na jednu konkrétnu disciplínu v oblasti európskych štúdií alebo môžu mať multidisciplinárny prístup, pre ktorý sú potrebné akademické vstupy viacerých profesorov a odborníkov.

Centrá excelentnosti Jean Monnet sú kľúčovým miestom schopností a znalostí o otázkach týkajúcich sa Európskej únie. Akademickú zodpovednosť centra zabezpečuje držiteľ katedry Jean Monnet. Centrum excelentnosti Jean Monnet zhromažďuje odborné znalosti a schopnosti vysokokvalifikovaných odborníkov (vrátane držiteľov katedier Jean Monnet a/alebo modulov Jean Monnet) a zameriava sa na rozvoj synergií medzi rôznymi disciplínami a zdrojmi v oblasti európskych štúdií, ako aj na vytvorenie spoločných nadnárodných aktivít a štrukturálnych väzieb s akademickými inštitúciami v iných krajinách. Taktiež zabezpečuje otvorenosť voči občianskej spoločnosti. Centrá excelentnosti Jean Monnet majú dôležitú úlohu pri zapájaní študentov fakúlt, ktoré sa za normálnych okolností nezaoberajú otázkami Európskej únie, ako aj tvorcov politiky, štátnych zamestnancov, organizovanej občianskej spoločnosti a širokej verejnosti.

Kto sa môže zúčastniť?

Zapojiť sa môžu profesori a výskumní pracovníci v oblasti štúdií o Európskej únii z inštitúcií vysokoškolského vzdelávania kdekoľvek na svete. Žiadosti musia byť predložené inštitúciou vysokoškolského vzdelávania so sídlom v krajine zapojenej do programu alebo partnerskej krajine. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania musia byť signatármi Charty vysokoškolského vzdelávania Erasmus. Charta sa nevyžaduje pre zúčastnené inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách.

 

How can we help?