Cale de navigare

Jean Monnet - Oportunități de predare și cercetare

Despre ce este vorba

Acțiunile Jean Monnet oferă posibilitatea de a introduce o dimensiune europeană în instituțiile de învățământ superior.

Modalități

Catedra Jean Monnet este un post de profesor în specialitatea studii europene, destinat profesorilor universitari sau conferențiarilor. Catedra trebuie să aibă ca titular un singur profesor, care trebuie să predea minimum 90 de ore într-un an universitar în format de prelegere (cursuri, seminare și activități de tutorat) și în format de învățământ la distanță. Nu include instruirea și/sau supravegherea individuală. Catedrele Jean Monnet încurajează și consiliază noua generație de profesori și cercetători. Ele le oferă, de asemenea, viitorilor profesioniști o îndrumare avizată cu privire la dimensiunea europeană a anumitor domenii.

Un modul Jean Monnet este un program de predare (sau un curs) de scurtă durată în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană, care se desfășoară într-o instituție de învățământ superior. Fiecare modul are o durată minimă de 40 de ore de predare pe an universitar (în aceleași condiții aplicabile catedrelor Jean Monnet). Modulele se pot concentra pe o anumită disciplină a studiilor europene sau pot fi multidisciplinare și, prin urmare, pot face apel la contribuția academică a mai multor profesori și experți.

Un centru de excelență Jean Monnet este un punct focal de competențe și cunoștințe pe teme privind Uniunea Europeană. Responsabilitatea academică a unui centru trebuie să fie asumată de către un titular de catedră Jean Monnet. Un centru de excelență Jean Monnet reunește expertiza și competențele unor experți de nivel înalt (inclusiv catedre Jean Monnet și/sau coordonatori de module Jean Monnet) și are ca scop dezvoltarea de sinergii între diferitele discipline și resurse ale studiilor europene, precum și crearea de activități transnaționale comune și legături structurale cu instituțiile universitare din alte țări. De asemenea, acesta asigură deschiderea către societatea civilă. Centrele de excelență Jean Monnet au un rol major în comunicarea cu studenții de la facultățile care în mod normal nu se ocupă cu aspecte privind Uniunea Europeană, precum și cu factorii de decizie, funcționarii publici, societatea civilă organizată și publicul larg în general.

Cine poate participa

Profesori și cercetători în domeniul studiilor europene și instituții de învățământ superior din toată lumea. Cererile trebuie depuse de către o instituție de învățământ superior stabilită în orice țară participantă la program sau parteneră. Instituția stabilită în țările participante la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă. Această cerință nu se aplică în cazul instituțiilor din țările partenere.

 

How can we help?