Kruimelpad

Jean Monnet — onderwijs en onderzoek

Waar gaat het om?

Door Jean Monnet-acties kunnen we instellingen voor hoger onderwijs een Europese dimensie geven.

Wat houdt het in?

Een Jean Monnet-leerstoel is een tijdelijke aanstelling in Europese studies voor hoogleraren en andere universitair docenten. Er kan maar één hoogleraar de leerstoel bekleden en deze moet minstens 90 lesuren per academiejaar geven. Als lesuren tellen ook directe contacturen in het kader van hoorcolleges, seminars of tutorials, al dan niet in combinatie met afstandsonderwijs, maar nooit als individueel onderwijs. De hoogleraar is een mentor en adviseur voor de volgende generatie docenten en onderzoekers, en geeft ook intensieve begeleiding over de Europese aspecten van bepaalde onderwerpen.

Een Jean Monnet-module is een kort leerprogramma (of cursus) in Europese studies aan een instelling voor hoger onderwijs. Iedere module duurt minstens 40 lesuren per academiejaar (onder dezelfde voorwaarden als voor de Jean Monnet-leerstoelen, hierboven). Modules kunnen zich op één specifiek onderdeel van de Europese studies richten of multidisciplinair van aard zijn en waarvoor dus academische bijdragen van verschillende docenten en experts nodig zijn.

Een Jean Monnet-expertisecentrum bundelt kennis over EU-aangelegenheden. De academische taken van zo'n centrum worden waargenomen door de houder van een Jean Monnet-leerstoel. De deskundigheid en ervaring komt van vooraanstaande specialisten (inclusief houders van een Jean Monnet-leerstoel en/of Jean Monnet-module) en het doel is enerzijds meer synergie tussen de verschillende disciplines en hulpmiddelen binnen de Europese studies, en anderzijds meer gezamenlijke activiteiten en structurele banden met academische instellingen in andere landen. Het centrum onderhoudt ook de banden met het maatschappelijk middenveld. Belangrijk is ook dat Jean Monnet-expertisecentra contact leggen met studenten van faculteiten die zich normaliter niet bezighouden met Europese kwesties, en met beleidsmakers, ambtenaren, het maatschappelijk middenveld en het grote publiek.

Wie mag deelnemen?

Hoogleraren en onderzoekers in de Europese studies aan instellingen voor hoger onderwijs, overal ter wereld. De aanvraag moet worden ingediend door een instelling voor hoger onderwijs in een deelnemend land of partnerland. Instellingen in een deelnemend land moeten het Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs hebben onderschreven. Dit is niet vereist voor deelnemende instellingen in een partnerland.

 

How can we help?