Mogħdija tan-navigazzjoni

Jean Monnet – Opportunitajiet fit-tagħlim u r-riċerka

X'inhuma?

L-azzjonijiet Jean Monnet jipprovdu opportunitajiet biex jintroduċu dimensjoni Ewropea f'istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja.

X'jinvolvu?

Il-Katedra Jean Monnet huwa post ta' tagħlim bi speċjalizzazzjoni fl-istudji dwar l-Unjoni Ewropea għall-professuri tal-università jew lekċerers anzjani. Professur wieħed biss jista’ jżomm il-presidenza u għandu jipprovdi minimu ta’ 90 siegħa tagħlim f'kull sena akkademika. Is-sigħat ta’ tagħlim huma kkunsidrati li jinkludu sigħat ta' kuntatt dirett fil-kuntest ta’ grupp ta’ lekċers, seminars, tutorials u jistgħu jinkludu kwalunkwe wieħed minnhom f’format ta’ tagħlim mill-bogħod iżda ma jinkludux struzzjoni individwali u/jew superviżjoni. Huma l-mentors u l-konsulenti għall-ġenerazzjoni li jmiss ta’ għalliema u riċerkaturi. Jipprovdu wkoll gwida aktar fil-fond għall-professjonisti tal-ġejjieni dwar l-aspett Ewropew ta’ suġġetti partikolari.

Il-Modulu Jean Monnet huwa programm (jew kors) ta' tagħlim qasir fil-qasam ta-istudji tal-Unjoni Ewropea f'istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja. Kull modulu għandu tul ta’ żmien minimu ta’ 40 siegħa tagħlim f'kull sena akkademika (taħt l-istess kondizzjonijiet bħal dawk tal-Katedra Jean Monnet, imsemmijin hawn fuq). Il-moduli jistgħu jikkonċentraw fuq dixxiplina partikolari fl-Istudji Ewropej jew ikollhom metodu multidixxiplinarju u għalhekk ikun jeħtieġ il-parteċipazzjoni akkademika ta' bosta professuri u esperti.

Iċ-Ċentru ta' Eċċellenza Jean Monnet huwa punt fokali ta' kompetenza u għarfien dwar is-suġġetti tal-Unjoni Ewropea. Il-President ta' Jean Monnet għandu jassumi r-responsabbiltà akkademika ta’ Ċentru. Iċ-Ċentru ta’ Eċċellenza Jean Monnet jiġbor l-għarfien espert u l-kompetenzi esperti ta’ livell għoli (inklużi detenturi ta' Katedri Jean Monnet u/jew Modulu Jean Monnet) u għandu l-għan li jiżviluppa sinerġiji bejn diversi dixxiplini u riżorsi fl-Istudji Ewropej, kif ukoll lejn il-ħolqien ta’ attivitajiet transnazzjonali konġunti mal-istituzzjonijiet akkademiċi u rabtiet strutturali f’pajjiżi oħra. Dan jiżgura wkoll trasparenza mas-soċjetà ċivili. Iċ-Ċentri ta’ Eċċellenza Jean Monnet għandhom rwol ewlieni biex jilħqu lil studenti minn fakultajiet li normalment ma jittrattawx kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll lil dawk li jfasslu l-politika, uffiċjali ċivili, is-soċjetà ċivili organizzata u l-pubbliku b’mod ġenerali.

Min jista' jieħu sehem?

Professuri u riċerkaturi fl-istudji tal-Unjoni Ewropea u istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja madwar id-dinja jistgħu jieħdu sehem. L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi minn Istituzzjoni tal-Edukazzjoni Superjuri (IES) stabbilita fi kwalunkwe Programm jew pajjiż Imsieħeb. L-IES stabbiliti fil-Pajjiżi tal-Programm irid ikollhom Karta tal-Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE). Mhijiex meħtieġa ECHE għal IES parteċipanti fil-Pajjiżi Msieħba.

 

How can we help?