Naršymo kelias

„Jean Monnet“. Mokymo ir tyrimų galimybės

Kas tai yra?

Programos „Jean Monnet“ veiksmai suteikia galimybių įtraukti į aukštojo mokslo įstaigų programas europinį matmenį.

Kas numatyta?

„Jean Monnet“ profesūra – tai universitetų profesoriams arba docentams, kurių specializacija – Europos Sąjungos studijos, skirtos dėstytojų pareigos. Šias profesoriaus pareigas gali eiti tik vienas asmuo, kuris turi dėstyti ne mažiau kaip 90 akademinių valandų per mokslo metus. Į dėstymo valandas įskaičiuojamos tiesioginio kontakto valandos grupinėse paskaitose, seminaruose, praktiniuose užsiėmimuose ir gali būti įskaičiuotos bet kokio mokymo (išskyrus asmeninį mokymą ir (arba) priežiūrą) nuotoliniu būdu valandos. Profesoriai yra jaunosios kartos dėstytojų ir mokslininkų kuratoriai ir patarėjai. Be to, jie teikia išsamias gaires dėl Europos aspekto konkrečiose srityse būsimiems tų sričių specialistams.

„Jean Monnet“ modulis – tai trumpa Europos Sąjungos studijų programa (arba kursas) aukštojo mokslo institucijoje. Kiekvieną modulį sudaro ne mažiau kaip 40 akademinių valandų per mokslo metus (taikomos tos pačios sąlygos kaip ir pirmiau nurodytai „Jean Monnet“ profesūrai). Moduliai gali būti orientuoti į vieną konkrečią Europos studijų discipliną arba gali būti daugiadiscipliniai, todėl reikalauti kelių dėstytojų ir ekspertų akademinio indėlio.

„Jean Monnet“ kompetencijos centras yra pagrindinis kompetencijos ir žinių apie Europos Sąjungą centras. Akademinę atsakomybę už centrą turi prisiimti „Jean Monnet“ profesorius. „Jean Monnet“ kompetencijos centras kaupia aukšto lygio ekspertų (įskaitant „Jean Monnet“ profesūrą ir (arba) „Jean Monnet“ modulių sutarčių turėtojus) žinias ir kompetenciją ir siekia kurti įvairių Europos studijų disciplinų ir išteklių sąveiką, taip pat vykdyti bendrą tarpvalstybinę veiklą ir megzti struktūrinius ryšius su akademinėmis kitų šalių institucijomis. Jis taip pat užtikrina atvirumą pilietinei visuomenei. „Jean Monnet“ kompetencijos centrai atlieka svarbų vaidmenį didinant fakultetų, kuriuose Europos Sąjungos dalykai paprastai nestudijuojami, studentų, taip pat politikų, valstybės tarnautojų, organizuotos pilietinės visuomenės ir visos visuomenės domėjimąsi Europos klausimais.

Kas gali dalyvauti?

Dalyvauti gali viso pasaulio Europos Sąjungos studijų srityje besispecializuojantys profesoriai ir mokslininkai bei aukštojo mokslo įstaigos. Paraiškas gali teikti aukštojo mokslo įstaigos, įsteigtos bet kurioje programos šalyje arba šalyje partnerėje. Programos šalyse įsteigtos aukštojo mokslo įstaigos turi turėti galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE). Dalyvaujančioms šalių partnerių aukštojo mokslo įstaigoms reikalavimas turėti ECHE netaikomas.

 

How can we help?