Navigációs útvonal

Jean Monnet – Oktatási és kutatási lehetőségek

Miről is van szó?

A Jean Monnet program lehetőséget biztosít a felsőoktatási intézményeknek arra, hogy arculatukat és tanulmányi kínálatukat európai uniós dimenzióval egészítsék ki.

Mit jelent mindez a gyakorlatban?

A Jean Monnet-tanszék tanári állást kínál egyetemi tanárok vagy docensek számára európai uniós tanulmányi specializációval. Egy tanszékvezetői kinevezést legfeljebb egy, tanévenként legalább 90 tanórát tartó oktató tölthet be. Tanórának minősül minden olyan óra, amelyet az oktató előadás, szeminárium és konzultáció keretében ténylegesen a diákokkal tölt (a távoktatási formában nyújtott tanórák is elfogadhatók), viszont az egyéni oktatás és a felügyelet nem számítható be. A tanszékvezetők a tanárok és kutatók következő nemzedékének mentoraként és tanácsadójaként működnek közre. Emellett részletes útmutatást nyújtanak a jövendő szakmabelieknek az egyes tantárgyak európai uniós vonatkozásairól.

A Jean Monnet oktatási modulok rövid lélegzetű, felsőoktatási intézményben szervezett tanítási programok (vagy tanfolyamok), melyek témája az Európai Unió és az európai integráció. Mindegyik modul legalább 40 tanórából áll tanévenként (a tanórák számát ugyanúgy kell meghatározni, mint a Jean Monnet-tanszékek esetében). A modulok egy-egy tudományterületre összpontosíthatnak az európai tanulmányok körén belül, de multidiszciplináris megközelítésmódot is alkalmazhatnak, amely több oktató és szakértő közreműködését teszi szükségessé.

A Jean Monnet Kiválósági Központok az EU-vonatkozású témákban szerzett ismeretek és kompetenciák fókuszpontjaként működnek. A Központok tudományos működéséért Jean Monnet-tanszékvezetői címet betöltő személynek kell felelnie. A Jean Monnet Kiválósági Központok feladata, hogy összegyűjtsék a magas szintű szakértők (köztük Jean Monnet-tanszékvezetői címet betöltő és/vagy Jean Monnet oktatási modult vezető oktatók) ismereteit/kompetenciáit, szinergiákat hozzanak létre az európai uniós tanulmányokhoz kapcsolódó szakterületek és erőforrások között, gondoskodjanak a közös, határokon átívelő tevékenységekről, valamint hogy strukturális kapcsolatot teremtsenek más országokban működő felsőoktatási intézményekkel. A Központok biztosítják továbbá a kapcsolatot a civil szervezetek felé. A Jean Monnet Kiválósági Központoknak fontos szerepük van abban, hogy felkeltsék az EU-hoz kevés szállal fűződő tanulmányokat folytató diákok, valamint a szakpolitikai döntéshozók, a közalkalmazottak, a civil szervezetek és a közvélemény figyelmét is.

Kik élhetnek ezzel a lehetőséggel?

A világ bármely felsőoktatási intézményében dolgozó és európai uniós témával foglalkozó egyetemi tanárok és kutatók részvételére számítunk. A pályázatot a felsőoktatási intézménynek kell benyújtania. Bármely, a program- vagy partnerországok valamelyikében működő felsőoktatási intézmény pályázhat. Azoknak a felsőoktatási intézményeknek, amelyek valamelyik programországban működnek, érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. A partnerországokban működő intézmények esetében ez nem követelmény.

 

How can we help?