Navigacijski put

Jean Monnet – mogućnosti za poučavanje i istraživanje

O čemu se radi?

Aktivnostima programa Jean Monnet omogućuje se uvođenje europske dimenzije na ustanove visokog obrazovanja.

Što taj program obuhvaća?

Katedra Jean Monnet radno je mjesto predavača specijaliziranog za područje studija o Europskoj uniji za sveučilišne profesore ili više predavače. Nositelj Katedre može biti samo jedan profesor koji mora odraditi najmanje 90 sati nastave u akademskoj godini. Sati nastave uključuju i konzultacije u kontekstu grupnih predavanja i seminara i mogu uključivati i prethodno navedene oblike učenja na daljinu, ali ne uključuju pojedinačne instrukcije i/ili mentoriranje. Nositelj Katedre je mentor i savjetnik sljedećoj generaciji nastavnika i istraživača. Nositelji osiguravaju i temeljite upute o europskim aspektima određenih tema budućim stručnjacima.

Modul Jean Monnet kratak je nastavni program (ili tečaj) u području studija o Europskoj uniji u ustanovi visokog obrazovanja. Svaki modul ima najmanje 40 sati nastave u akademskoj godini (pod istim uvjetima kao za gore navedenu Katedru Jean Monnet). Moduli mogu biti usmjereni na jednu disciplinu europskih studija ili multidisciplinarnog pristupa i stoga tražiti doprinos nekoliko profesora i stručnjaka.

Centar izvrsnosti Jean Monnet središnja je točka kompetencija i znanja o temama u području Europske unije. Akademsku odgovornost Centra mora preuzeti nositelj Katedre Jean Monnet. Centar izvrsnosti Jean Monnet okuplja stručnost i kompetencije stručnjaka na visokoj razini (uključujući nositelje Katedre Jean Monnet i/ili koordinatore modula Jean Monnet) i cilj mu je razviti sinergije između različitih disciplina i resursa u području europskih studija te pokrenuti zajedničke transnacionalne aktivnosti i strukturne veze s akademskim ustanovama u drugim državama. Njime se također osigurava otvorenost prema civilnom društvu. Centri izvrsnosti Jean Monnet imaju važnu ulogu u približavanju studentima fakulteta koji se obično ne bave pitanjima Europske unije te kreatorima politike, državnim službenicima, organiziranom civilnom društvu i općoj javnosti.

Tko može sudjelovati?

Sudjelovati mogu nastavnici i istraživači studija o Europskoj uniji i ustanove visokog obrazovanja iz cijelog svijeta. Zahtjeve mora podnijeti ustanova visokog obrazovanja s poslovnim nastanom u bilo kojoj državi sudionici u programu ili partnerskoj državi. Ustanova visokog obrazovanja koja ima poslovni nastan u državi sudionici u programu mora imati valjanu Povelju Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE). Visoka učilišta iz partnerskih država ne moraju imati Povelju.

 

How can we help?