Navigacijska pot

Jean Monnet – Možnosti za politične razprave in izmenjave

Za kaj gre

Dejavnosti Jean Monnet omogočajo akademikom, snovalcem politik in drugim razprave o evropskih zadevah in strategijah.

Tako uveljavljajo razprave in razmislek o vprašanjih Evropske unije, poglabljajo znanje o Evropski uniji in evropskem povezovanju ter utrjujejo poznavanje specifičnih tematik EU. Omogočajo preučevanje novih pristopov in metod, s katerimi bi evropske študije postale zanimivejše in bolj prilagojene različnim ciljnim skupinam populacije.

Kaj obsega

Mreže Jean Monnetspodbujajo ustanavljanje in razvoj konzorcijev mednarodnih akterjev (visokošolske ustanove, centri odličnosti, oddelki, skupine, posamezni strokovnjaki itd.) na področju evropskih študij.

Pripomorejo k zbiranju informacij, izmenjavi praks, dopolnjevanju znanja in promociji evropskega povezovanja v svetu. Ta ukrep podpira tudi že obstoječe mreže, ki so usmerjene v določene dejavnosti, predvsem v spodbujanje mladih raziskovalcev za delo s temami, povezanimi z EU.

Projekti Jean Monnetsi prizadevajo povečati zanimanje za evropske študije, in sicer s preučevanjem novih metod, pedagoških vsebin in učnih orodij na raznih stopnjah izobraževanja, utrjevanjem poznavanja evropskih študij na drugih fakultetah in informiranjem zaposlenih v javni upravi in nevladnih organizacijah.

Kdo lahko sodeluje

Mreže Jean Monnet:

Visokošolske ustanove in druge organizacije, ki se ukvarjajo s področjem evropskega povezovanja, s sedežem kjerkoli na svetu. Ustanova prijaviteljica mora biti koordinatorka mreže, ki zajema najmanj pet sodelujočih ustanov iz petih različnih držav.

Projekti Jean Monnet:

Visokošolske ustanove in druge organizacije, ki se ukvarjajo s področjem evropskih študij, s sedežem kjerkoli na svetu (razen določenih ustanov, opredeljenih v pravni podlagi programa Erasmus+, ki uresničujejo cilj v evropskem interesu).

 

How can we help?