Kruimelpad

Jean Monnet - beleidsdebatten en uitwisselingen

Waar gaat het om?

Academici kunnen via het Jean Monnet-programma Europese aangelegenheden bespreken en strategieën uitwisselen met beleidsmakers en anderen binnen hun vakgebied.

Door dit te doen, wordt de dialoog en bezinning over Europese kwesties bevorderd. De kennis over de Unie en haar processen neemt toe. Ook wordt gekeken naar nieuwe invalshoeken en verschillende methoden om EU-onderwerpen aantrekkelijker te maken en aan te passen aan verschillende doelgroepen.

Wat houdt het in?

Jean Monnet-netwerkenbevorderen de oprichting en ontwikkeling van consortia van internationale spelers (instellingen voor hoger onderwijs, kenniscentra, afdelingen, teams, deskundigen, enz.) op het gebied van Europese studies.

Zij dragen wereldwijd bij tot het verzamelen van informatie, het uitwisselen van werkwijzen, kennisopbouw en het bevorderen van het Europese integratieproces. Er kan ook steun worden verleend voor het verbeteren van bestaande netwerken met specifieke activiteiten, met name het bevorderen van de deelname van jonge onderzoekers aan EU-gerelateerd onderzoek.

Jean Monnet-projectenonderzoeken hoe de Europese studies aantrekkelijker kunnen worden gemaakt door het testen van nieuwe methoden, didactische inhoud en instrumenten voor verschillende onderwijsniveaus, het vergroten van de kennis over Europese studies bij andere faculteiten, en informatieve activiteiten voor personeel van overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties.

Wie mag deelnemen?

Jean Monnet-netwerken:

Alle instellingen voor hoger onderwijs of andere instellingen die actief zijn op het gebied van de Europese integratie, waar dan ook ter wereld. De aanvrager moet een netwerk coördineren dat bestaat uit ten minste vijf deelnemende instellingen uit vijf verschillende landen.

Jean Monnet-projecten:

Instellingen voor hoger onderwijs en andere organisaties die zich bezighouden met EU-onderwerpen, waar dan ook ter wereld (met uitzondering van de instellingen met een doelstelling van Europees belang, die worden genoemd in de rechtsgrondslag van het programma Erasmus+).

 

How can we help?