Naršymo kelias

„Jean Monnet“. Politinių diskusijų ir mainų galimybės

Bendroji informacija

Naudodamiesi „Jean Monnet“ programa akademinės bendruomenės atstovai gali diskutuoti su politikos formuotojais ir kitais asmenimis ES klausimais, į kuriuos gilinasi, ir dalytis mintimis apie strategijas.

Taip skatinama diskutuoti apie Europos Sąjungą ir svarstyti įvairius jai svarbius klausimus, taigi skleisti žinias apie Europos Sąjungą ir joje vykstančius procesus. Be to, bus nagrinėjami nauji aspektai ir įvairūs metodai siekiant padidinti su Europos Sąjunga susijusių dalykų patrauklumą ir pritaikyti juos įvairioms tikslinėms grupėms.

Kas numatyta?

„Jean Monnet“ tinklai skatina Europos Sąjungos studijų srities tarptautinių dalyvių konsorciumų (aukštojo mokslo įstaigų, kompetencijos centrų, departamentų, grupių, atskirų ekspertų ir t. t.) kūrimą ir plėtrą.

Jie padeda rinkti informaciją, dalytis patirtimi, kaupti žinias ir viešinti Europos integracijos procesą visame pasaulyje. Paramą galima skirti ir jau veikiantiems tinklams, ypač jei jų tikslas – sudominti jaunus mokslininkus su ES susijusiomis temomis.

Vykdant „Jean Monnet“ projektus nagrinėjama, kaip padidinti Europos Sąjungos studijų patrauklumą – išbandomi nauji metodai, pedagoginis turinys ir priemonės, skirti naudoti įvairiais švietimo sistemų lygmenimis, informacija apie Europos Sąjungos studijas skleidžiama kituose fakultetuose, padedama informuoti viešųjų administravimo įstaigų darbuotojus ir pilietinę visuomenę.

Kas gali dalyvauti?

„Jean Monnet“ tinklai

Jiems gali priklausyti aukštojo mokslo įstaigos arba kitos organizacijos, įsteigtos bet kurioje pasaulio šalyje ir veikiančios Europos integracijos srityje. Pareiškėjas turi būti tinklo, kurį sudaro ne mažiau kaip penkios dalyvaujančios institucijos iš penkių skirtingų šalių, koordinatorius.

„Jean Monnet“ projektai

Juos gali gali vykdyti aukštojo mokslo įstaigos arba kitos organizacijos, įsteigtos bet kurioje pasaulio šalyje ir veikiančios Europos integracijos srityje (išskyrus specialias institucijas, siekiančias kokio nors Europai svarbaus tikslo, nurodytas programos „Erasmus+“ teisiniame pagrinde).

 

How can we help?