Navigacijski put

Jean Monnet – Mogućnosti za rasprave i razmjene mišljenja o politikama

O čemu se radi?

U okviru programa Jean Monnet akademici mogu raspravljati o pitanjima povezanima s EU-om i dijeliti strategije s kreatorima politike i drugim akterima u svojim područjima.

Time će se promicati rasprava i promišljanje o pitanjima povezanima s Europskom unijom i povećati znanje o Uniji i njezinim procesima, čime se unaprjeđuje znanje o EU-u u određenim kontekstima. K tome, istražit će se novi stavovi i različite metodologije kako bi predmeti koji se bave Europskom unijom bili privlačniji i prilagođeniji različitim vrstama ciljnog stanovništva.

Što taj program obuhvaća?

Mrežama Jean Monnetpotiče se stvaranje i razvoj konzorcija međunarodnih aktera (ustanove visokog obrazovanja, centri izvrsnosti, odsjeci, timovi, pojedinačni stručnjaci itd.) u području studija o Europskoj uniji.

One pridonose prikupljanju informacija, razmjeni prakse, izgradnji znanja i promicanju postupka europskih integracija u svijetu. Tom se aktivnošću može podupirati i jačanje postojećih mreža određenim aktivnostima, posebno promicanjem suradnje mladih istraživača u područjima povezanima s EU-om.

Projektima Jean Monnetistražuje se kako učiniti studije o Europskoj uniji privlačnijima testiranjem novih metodologija, pedagoških sadržaja i alata na različitim obrazovnim razinama, povećanjem znanja o studijima o Europskoj uniji na drugim fakultetima i popratnim aktivnostima informiranja za osoblje javne uprave i civilno društvo.

Tko može sudjelovati?

Mreže Jean Monnet:

Ustanove visokog obrazovanja ili druge organizacije aktivne u području europskih integracija s poslovnim nastanom u bilo kojoj državi. Podnositelj zahtjeva mora biti koordinator mreže koja se sastoji od najmanje pet ustanova sudionica iz pet različitih država.

Projekti Jean Monnet:

Ustanove visokog obrazovanja ili druge organizacije aktivne u području Europske unije a s poslovnim nastanom u bilo kojoj državi (osim posebnih ustanova koje rade na ciljevima od europskog interesa utvrđenima u pravnoj osnovi programa Erasmus+).

 

How can we help?