Sti

Jean Monnet – Muligheder for politisk debat og udveksling

Hvad går det ud på?

Akademikere kan drøfte EU-spørgsmål og udveksle strategier med beslutningstagerne og andre inden for deres respektive område gennem Jean Monnet-programmet.

På den måde fremmes debatter og overvejelser omkring EU-spørgsmål, og viden om EU og dets processer øges og forbedrer dermed EU-viden i bestemte sammenhænge. Der vil desuden blive undersøgt nye vinkler og anderledes metoder til at gøre EU-emner mere attraktive og tilpasset forskellige målgrupper.

Hvad omfatter det?

Jean Monnet-netværkfremmer oprettelsen og udviklingen af konsortier af internationale aktører (videregående uddannelsesinstitutioner, ekspertisecentre, afdelinger, teams, individuelle eksperter osv.) inden for EU-studier.

De bidrager til indsamling af information, udveksling af praksisser, opbygning af viden og promovering af den europæiske integrationsproces verden over. Denne aktion kan også støtte forbedring af eksisterende netværk med specifikke aktiviteter, navnlig fremme af unge forskeres deltagelse i EU-relaterede emner.

Jean Monnet-projekterundersøger, hvordan EU-studier kan gøres mere attraktive ved at teste nye metoder, pædagogisk indhold og værktøjer til undervisning på forskellige uddannelsesniveauer og dermed forbedre kendskabet til EU-studier på andre fakulteter, og støtter informationsaktiviteter for ansatte i offentlige administrationer og civilsamfundet.

Hvem kan deltage?

Jean Monnet-netværk:

Videregående uddannelsesinstitutioner eller andre organisationer, der er aktive på det europæiske integrationsområde, og som er etableret i et hvilket som helst land i verden. Ansøgeren skal være koordinator af netværket, som skal omfatte mindst fem deltagende institutioner fra fem forskellige lande.

Jean Monnet-projekter:

Højere uddannelsesinstitutioner eller andre organisationer, som er aktive inden for EU-emnet, etableret i et hvilket som helst land i verden (med undtagelse af specifikke institutioner, der forfølger et mål af europæisk interesse som fastlagt i retsgrundlaget for Erasmus+).

 

How can we help?