Cesta

Jean Monnet – Příležitosti k politické diskusi a výměně zkušeností

O co se jedná?

Program Jean Monnet nabízí akademickým pracovníkům, tvůrcům politik a dalším odborníkům z oboru příležitost diskutovat o otázkách vztahujících se k EU a sdílet své zkušenosti.

Podpoří se tak nejen diskuse a reflexe na téma EU, ale prohloubí se znalost fungování EU a jejích procesů. Kromě toho budou zkoumány nové úhly pohledu na otázky EU i různé didaktické metody s cílem zatraktivnit evropská témata a více je přizpůsobit různým typům cílových skupin.

Co to obnáší?

Sítě programu Jean Monnet podporují vznik a rozvoj konsorcií mezinárodních účastníků v oblasti studií Evropské unie (tj. vysokoškolských institucí, center excelence, kateder, týmů, jednotlivých odborníků atd.).

Dále přispívají ke shromažďování informací, výměně osvědčených postupů, prohlubování poznatků a propagaci evropského integračního procesu ve světě. Mohou rovněž napomoci zdokonalení stávajících sítí, které podporují konkrétní činnosti, zejména zvyšování účasti mladých výzkumných pracovníků na projektech s tématy souvisejícími s EU.

Projekty programu Jean Monnetzkoumají způsoby, jak lze studia EU zatraktivnit pomocí nových didaktických přístupů, pedagogického obsahu a výukových nástrojů pro různé vzdělávací úrovně, zvyšováním povědomí o existenci studií EU na jiných fakultách a podporou informovanosti zaměstnanců veřejné správy a občanské společnosti.

Komu je program určen?

Sítě programu Jean Monnet:

vysokoškolským institucím nebo jiným organizacím působícím v oblasti evropské integrace, se sídlem v kterékoli zemi světa. Žadatel musí být koordinátorem sítě, která zahrnuje minimálně pět zúčastněných institucí z pěti různých zemí.

Projekty programu Jean Monnet:

Vysokoškolské instituce nebo jiné organizace působící v Evropské unii, které mají v těchto zemích sídlo (s výjimkou specifických institucí, které sledují cíl evropského zájmu stanovený v právním základu programu Erasmus+).

 

How can we help?