Kruimelpad

Jean Monnet — samenwerking tussen instellingen

Waar gaat het om?

Deze Jean Monnet-actie omvat:

  • Steun aan instellingen

Er is steun beschikbaar voor instellingen die studenten en docenten motiveren voor Europese postdoctoraatsstudies en/of voor andere belanghebbenden. Ook voor het verzamelen, verwerken, analyseren en verspreiden van informatie over Europese thema's, en onderwijs op dat gebied, is er steun.

  • Steun voor organisaties

Het Jean Monnet-programma steunt organisaties die uitdrukkelijk tot doel hebben het Europese integratieproces te bestuderen. Ze moeten interdisciplinair zijn en openstaan voor alle belangstellende hoogleraren, docenten en onderzoekers die gespecialiseerd zijn in Europese kwesties in het land of de regio. Zij moeten representatief zijn voor de academische gemeenschap in Europese studies op regionaal, nationaal of supranationaal niveau. Alleen officieel geregistreerde en juridisch zelfstandige organisaties kunnen steun krijgen.

Wat houdt het in?

Zolang zij subsidie krijgen, mogen de instellingen en verenigingen allerlei activiteiten ontplooien, zoals:

Voor instellingen:

  • feiten en kennis over de EU verzamelen, analyseren en verspreiden
  • een masterstudie of voortgezette beroepsopleiding over EU-thema's organiseren voor ambtenaren van lokale en regionale overheden.

Voor organisaties:

  • statutaire activiteiten (bijvoorbeeld publicatie van een nieuwsbrief of website, jaarlijkse vergaderingen, speciale evenementen om de EU onder de aandacht te brengen enz.)
  • feiten over de EU wijder bekend maken om actief burgerschap aan te moedigen.
Wie mag deelnemen?

Jean Monnet-instellingen:

Instellingen die actief zijn rond Europese thema's, gevestigd in een deelnemend land of partnerland. Instellingen voor hoger onderwijs die in aanmerking komen voor steun van een Jean Monnet-expertisecentrum of een Jean Monnet-leerstoel, komen niet in aanmerking voor deze actie.

Jean Monnet-verenigingen:

Verenigingen van hoogleraren en onderzoekers die gespecialiseerd zijn in Europese studies, overal ter wereld. De vereniging moet uitdrukkelijk tot doel hebben een bijdrage te leveren tot de studie van het Europese integratieproces op nationaal of transnationaal niveau. De organisatie moet interdisciplinair zijn.

In totaal mogen tot 2020 ongeveer 100 organisaties en 10 instellingen op deze manier mee het imago van de EU gestalte geven.

 

How can we help?