Navigacijski put

Jean Monnet – suradnja među organizacijama

O čemu se radi?

Programom Jean Monnet podupiru se udruženja čija je izričita svrha pridonijeti studijima o procesima europskih integracija. Takva bi udruženja trebala biti interdisciplinarna i otvorena svim zainteresiranim profesorima, nastavnicima i istraživačima specijaliziranima za pitanja Europske unije u mjerodavnoj državi ili regiji. One bi trebale predstavljati akademsku zajednicu u području studija o Europskoj uniji na regionalnoj, nacionalnoj ili nadnacionalnoj razini. Potpora će se pružati samo onim udruženjima koja su službeno registrirana i imaju neovisan pravni status.

Što taj program obuhvaća?

Za vrijeme trajanja bespovratnih sredstava, udruženja mogu provoditi niz aktivnosti kao što su primjerice:

  • organizacija i provedba zakonskih aktivnosti udruženja koja se bave europskim studijima i pitanjima Europske unije (npr. objava brošura, postavljanje posebne internetske stranice, organizacija godišnjih sastanaka odbora, organizacija posebnih promotivnih događanja čiji je cilj osiguranje veće vidljivosti tema iz područja Europske unije itd.)
  • javna objava činjenica o Europskoj uniji u cilju jačanje aktivnog građanstva.
Tko može sudjelovati?

Sudjelovati mogu sva udruženja profesora i istraživača specijaliziranih za studije o Europskoj uniji sa sjedištem u bilo kojoj državi. Izričita svrha udruženja mora biti doprinos proučavanju procesa europskih integracija na nacionalnoj ili transnacionalnoj razini. Udruženje mora biti interdisciplinarnog karaktera.

Oko 100 udruženja i 10 ustanova moći će pridonijeti slici o EU-u do kraja 2020.

 

How can we help?