Navigacijski put

Jean Monnet – suradnja među ustanovama

O čemu se radi?

Elementi ove aktivnosti programa Jean Monnet su sljedeći:

  • Potpora ustanovama

Ovom aktivnošću podupiru se ustanove koje poboljšavaju aktivnosti poučavanja i osposobljavanja o temama iz područja Europske unije na poslijediplomskoj razini i/ili za druge važne dionike. Njome se također potiču aktivnosti usmjerene na prikupljanje, razradu, analizu i popularizaciju tema iz područja Europske unije i poučavanje o tim temama.

  • Potpora udrugama

Programom Jean Monnet podupiru se udruge čija je izričita svrha pridonijeti studijima o procesima europskih integracija. Takve bi udruge trebale biti interdisciplinarne i otvorene svim zainteresiranim profesorima, nastavnicima i istraživačima specijaliziranim za pitanja Europske unije u mjerodavnoj državi ili regiji. One bi trebale predstavljati akademsku zajednicu u području studija o Europskoj uniji na regionalnoj, nacionalnoj ili nadnacionalnoj razini. Potpora će se pružati samo onim udrugama koje su službeno registrirane i imaju neovisan pravni status.

Što taj program obuhvaća?

Za vrijeme trajanja bespovratnih sredstava, ustanove i udruženja mogu provoditi niz aktivnosti kao što su primjerice:

Za ustanove:

  • prikupljanje, razrada, analiza i širenje činjenica i znanja o Europskoj uniji
  • organizacija diplomskih studija o pitanjima Europske unije ili naprednog osposobljavanja praktičara, državnih službenika lokalnih i regionalnih tijela vlasti.

Za udruge:

  • organizacija i provedba zakonskih aktivnosti udruga koje se bave europskim studijima i pitanjima Europske unije (npr. objava brošura, postavljanje posebne web-stranice, organizacija godišnjih sastanaka odbora, organizacija posebnih promotivnih događanja čiji je cilj osiguranje veće vidljivosti tema iz područja Europske unije itd.)
  • javna objava činjenica o Europskoj uniji u okviru aktivnog građanstva.
Tko može sudjelovati?

Ustanove programa Jean Monnet:

Ustanove aktivne u području Europske unije s poslovnim nastanom u državama sudionicama u programu i partnerskim zemljama. Ustanove visokog obrazovanja koje imaju pravo podnijeti zahtjev za Centar izvrsnosti Jean Monnet ili Katedru Jean Monnet nisu prihvatljive za tu aktivnost.

Udruge programa Jean Monnet:

Sve udruge nastavnika i istraživača specijaliziranih za studije o Europskoj uniji s poslovnim nastanom u bilo kojoj državi. Izričita svrha udruge mora biti doprinos proučavanju procesa europskih integracija na nacionalnoj ili transnacionalnoj razini. Udruga mora biti interdisciplinarnog karaktera.

Oko 100 udruga i 10 ustanova moći će doprinijeti slici o EU-u do kraja 2020.

 

How can we help?