Cosán nascleanúna

Jean Monnet - Comhar idir institiúidí

Cad é an rud é?

Tá an méid seo a leanas i gceist leis an tionscnamh seo:

  • Tacaíocht a thabhairt d'institiúidí

Tacaíonn an tionscnamh seo le hinstitiúidí a fheabhsaíonn gníomhaíochtaí teagaisc agus oiliúna i léann an Aontais Eorpaigh ar an leibhéal iarchéime agus/nó i gcomhair geallsealbhóirí ábhartha eile. Ina theannta sin, cothaíonn sé gníomhaíochtaí a bhfuil bailiú, saothrú, anailísiú, cur chun cinn agus múineadh ábhar a bhaineann le léann an Aontais Eorpaigh mar aidhm acu.

  • Tacaíocht a thabhairt do chomhlachais

Tacaíonn an scéim Jean Monnet le comhlachais a bhfuil sé d'aidhm go sonrach acu cur le staidéar an phróisis chomhtháthaithe Eorpaigh. Caithfidh na comhlachais sin a bheith idirdhisciplíneach agus oscailte do gach ollamh, múinteoir agus taighdeoir sa tír nó sa réigiún i gceist a bhfuil speisialtacht acu i léann an Aontais Eorpaigh. Caithfidh siad bheith ionadaíoch ar lucht léann an Aontais Eorpaigh ag leibhéal réigiúnach, náisiúnta nó osnáisiúnta. Is do chomhlachais atá cláraithe go hoifigiúil agus a bhfuil stádas dlí neamhspleách acu, agus dóibhsean amháin, a thabharfar tacaíocht.

Cad atá i gceist leis?

Tá raon gníomhaíochtaí ann a d'fhéadfadh institiúid nó comhlachas a chur i gcrích thar thréimhse deontais, mar shampla:

Institiúidí:

  • fíricí agus eolas faoin Aontas Eorpach a bhailiú, a shaothrú, a anailisiú agus a scaipeadh
  • cúrsaí máistreachta i saincheisteanna an Aontais Eorpaigh a eagrú nó ardoiliúint ghairmiúil a eagrú do chleachtóirí agus d'fhostaithe na n-údarás áitiúil agus réigiúnach.

Comhlachais:

  • gníomhaíochtaí a eagrú agus a chur i gcrích ar cuid iad de reacht comhlachas a phléann le léann an Aontais Eorpaigh agus saincheisteanna gaolmhara (e.g. nuachtlitir a fhoilsiú, suíomh gréasáin tiomnaithe a chur ar bun, cruinniú bliantúil an bhoird a eagrú, imeachtaí sonracha a eagrú chun léann an Aontais Eorpaigh a phoibliú etc.)
  • Fíricí faoin Aontas Eorpach a scaipeadh ar phobal níos leithne chun saorántacht ghníomhach a chothú.
Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Institiúidí Jean Monnet:

Institiúidí atá gníomhach i léann an Aontais Eorpaigh atá lonnaithe i dtíortha cláir nó i dtíortha comhpháirtíochta. Ní incháilithe don tionscnamh seo institiúidí ardoideachais atá incháilithe do na tionscnaimh Ionaid Bhairr Feabhais Jean Monnet agus Ollúnachtaí Jean Monnet.

Comhlachais Jean Monnet:

Comhlachais ollúna agus taighdeoirí ar bith a bhfuil speisialtacht acu i léann an Aontais Eorpaigh atá lonnaithe i dtír ar bith ar domhan. Ní mór é a bheith ina aidhm shainráite ag an gcomhlachas cur le staidéar an phróisis chomhtháthaithe Eorpaigh ar leibhéal náisiúnta nó trasnáisiúnta. Caithfidh an comhlachas bheith idirdhisciplíneach.

Beidh thart ar 100 comhlachas agus 10 n-institiúid in ann cur le híomhá an Aontais faoi dheireadh 2020.

 

How can we help?