Sti

Jean Monnet - Samarbejde mellem institutioner

Hvad går det ud på?

Denne Jean Monnet-aktion omfatter:

  • Støtte til institutioner

Aktionen støtter institutioner, der forbedrer undervisnings- og uddannelsesaktiviteter vedrørende EU-emner på ph.d.-niveau og/eller for andre relevante interessenter. Desuden fremmes aktiviteter til indhentning, udvikling, analyse, udbredelse af samt undervisning inden for EU-emner.

  • Støtte til sammenslutninger

Jean Monnet støtter sammenslutninger, der udtrykkeligt har til formål at bidrage til undersøgelsen af den europæiske integrationsproces. Sådanne sammenslutninger skal være tværfaglige og åbne for alle interesserede professorer, undervisere og forskere, der specialiserer sig i EU-emner i det pågældende land eller den pågældende region. De skal repræsentere den akademiske verden med hensyn til EU-studier på regionalt, nationalt eller overnationalt niveau. Der vil udelukkende blive ydet støtte til sammenslutninger, der er officielt registreret og har selvstændig retlig status.

Hvad omfatter det?

I et tilskuds levetid kan institutioner og sammenslutninger normalt gennemføre en lang række aktiviteter, f.eks.:

For så vidt angår institutioner:

  • indsamle, beskrive, analysere og formidle fakta og viden om EU
  • tilrettelægge kurser på masterniveau om EU-emner eller avanceret erhvervsuddannelse for fagfolk og embedsmænd i lokale og regionale myndigheder.

For så vidt angår sammenslutninger:

  • planlægge og gennemføre vedtægtsmæssige aktiviteter, hvor man beskæftiger sig med EU-studier og EU-spørgsmål (f.eks. offentliggørelse af et nyhedsbrev, oprettelse af et målrettet websted, tilrettelæggelse af det årlige bestyrelsesmøde, tilrettelæggelse af specifikke pr-arrangementer, som skal skabe større opmærksomhed omkring EU-emner osv.)
  • udbrede fakta om EU til et bredere publikum med henblik på at fremme et aktivt medborgerskab.
Hvem kan deltage?

Jean Monnet-institutioner:

Institutioner, som er aktive inden for EU-emner og etableret i et program- eller partnerland. Videregående uddannelsesinstitutioner, som ellers er berettigede til at søge støtte til et Jean Monnet-ekspertisecenter eller et Jean Monnet-professorat, kan ikke ansøge om denne aktion.

Jean Monnet-sammenslutninger:

En hvilken som helst sammenslutning af professorer og forskere, der har specialiseret sig i EU-studier, og som er etableret i et hvilket som helst land i verden. Sammenslutningens udtrykkelige formål skal være at bidrage til undersøgelsen af den europæiske integrationsproces på nationalt eller tværnationalt niveau. Sammenslutningen skal have tværfaglig karakter.

Ved udgangen af 2020 vil omkring 100 sammenslutninger og 10 institutioner kunne være med til at bidrage til EU's image.

 

How can we help?