Cesta

Jean Monnet – Spolupráce mezi institucemi

O co se jedná?

Do této akce programu Jean Monnet spadá:

  • Podpora pro instituce

Program Jean Monnet podporuje vzdělávací instituce, které zlepšují činnosti v oblasti výuky a odborné přípravy v souvislosti s tématy Evropské unie na postgraduální úrovni a/nebo u jiných zúčastněných subjektů. Podporuje rovněž činnosti zaměřené na vypracování, analýzu a popularizaci témat Evropské unie a jejich vyučování.

  • Podporu pro sdružení

Program Jean Monnet podporuje sdružení, jejichž výslovným cílem je přispívat ke studiu evropského integračního procesu. Tato sdružení by měla být mezioborová a otevřená všem profesorům, učitelům a výzkumným pracovníkům, kteří projeví zájem a kteří se specializují na záležitosti Evropské unie v příslušné zemi nebo regionu. Sdružení by měla zastupovat akademickou obec v rámci studií Evropské unie na regionální, vnitrostátní nebo nadnárodní úrovni. Podpora bude poskytnuta pouze sdružením, která jsou oficiálně zaregistrovaná a mají samostatnou právní subjektivitu.

Co to obnáší?

Během období, na něž se grant vztahuje, mohou instituce a sdružení obvykle vykonávat širokou škálu činností, například:

V případě institucí:

  • shromažďovat, vypracovávat, analyzovat a šířit faktické údaje a poznatky o Evropské unii
  • organizovat magisterské kurzy týkající se záležitostí Evropské unie nebo další odbornou přípravu pro odborníky z praxe, státní zaměstnance místních a regionálních orgánů.

V případě sdružení:

  • organizovat a provádět statutární činnosti sdružení zabývajících se studiem Evropské unie a záležitostmi Evropské unie (např. vydávání informačního bulletinu, vytvoření specializovaných internetových stránek, pořádání výroční schůze správní rady, organizování zvláštních propagačních akcí, které mají zajistit větší zviditelnění témat Evropské unie atd.)
  • seznamovat širší veřejnosti s faktickými údaji o Evropské unii k zlepšení aktivního občanství.
Komu je program určen?

Instituce podporované z programu Jean Monnet:

Instituce zabývající se tématem Evropské unie, se sídlem v zemi programu nebo partnerské zemi. O podporu z programu nemohou žádat instituce vysokoškolského vzdělávání, které jsou jinak způsobilé žádat o podporu v rámci akce programu Jean Monnet centra excelence nebo Jean Monnet vedoucí katedry.

Sdružení podporovaná z programu Jean Monnet:

Sdružení profesorů nebo výzkumných pracovníků specializujících se na studia Evropské unie, se sídlem v kterékoli zemi světa. Výslovným účelem sdružení musí být přispívání ke studiu evropského integračního procesu na vnitrostátní nebo nadnárodní úrovni. Sdružení musí mít víceoborový charakter.

Do konce roku 2020 se bude moci zúčastnit a šířit povědomí o otázkách EU přibližně 100 organizací a 10 institucí.

 

How can we help?