Kruimelpad

Overzicht - Jean Monnet

Waar gaat het om?

De Jean Monnet-acties hebben tot doel onderwijs en onderzoek op het gebied van Europese studies wereldwijd te stimuleren. Met deze acties wordt ook de dialoog tussen de academische wereld en beleidsmakers gestimuleerd, vooral met het oog op betere governance van het EU-beleid.

Europese studies omvatten ook de studie van Europa in zijn geheel, met bijzondere nadruk op de interne en externe aspecten van het Europese integratieproces. De discipline bestrijkt daarnaast de rol van de EU in een geglobaliseerde wereld en bij het bevorderen van zowel actief Europees burgerschap als de dialoog tussen volkeren en culturen.

Wat zijn de doelstellingen?

De Jean Monnet-acties hebben een positief en langdurig nut voor de deelnemers, meewerkende organisaties en de beleidsstelsels waarbinnen zij vallen.

De Jean Monnet-acties hebben de volgende doelstellingen:

  • meer kans op werk en betere carrièreperspectieven voor pas afgestudeerden, door een Europese dimensie in hun opleiding
  • meer belangstelling voor en bereidheid tot deelname aan de Europese Unie, wat leidt tot actief burgerschap
  • steun voor jonge onderzoekers en docenten die zich willen bezighouden met EU-onderwerpen
  • meer carrièrekansen voor academisch personeel
  • meer mogelijkheden voor instellingen om EU-onderwerpen te onderwijzen en te onderzoeken: betere of innovatieve curricula, meer mogelijkheden om getalenteerde studenten aan te trekken, nauwere samenwerking met partners uit andere landen, binnen de instelling wordt meer geld vrijgemaakt voor onderwijs en onderzoek naar EU-onderwerpen
  • een modernere, meer dynamische, betrokken en professionele atmosfeer binnen de organisatie: deze stimuleert de professionele ontwikkeling van jonge onderzoekers, is bereid goede werkwijzen over te nemen en nieuwe EU-onderwerpen op te nemen in didactische programma's en initiatieven en staat open voor synergieën met andere organisaties

De Jean Monnet-acties stimuleren de diversificatie van Europese studies overal ter wereld en verbeteren en verbreden de deelname van personeel van faculteiten en afdelingen die zich bezighouden met het onderwijzen en onderzoeken van EU-onderwerpen.

Wie mag deelnemen?

Instellingen voor hoger onderwijs in de hele wereld. Bepaalde acties staan open voor instellingen die zich bezighouden met de Europese Unie en verenigingen van universitair docenten die gespecialiseerd zijn in Europese studies.

 

How can we help?