Navigacijski put

Pregled - Jean Monnet

O čemu se radi?

Aktivnostima programa Jean Monnet promiče se izvrsnost u poučavanju i istraživanju u području studija o Europskoj uniji diljem svijeta. Tim aktivnostima želi se poticati dijalog između akademskog svijeta i kreatora politike, posebno radi jačanja upravljanja politikama EU-a.

Studiji o Europskoj uniji obuhvaćaju studije o Europi u cjelini s posebnim naglaskom na unutarnje i vanjske aspekte procesa europskih integracija. To područje obuhvaća i ulogu EU-a u globaliziranom svijetu i u promicanju aktivnog europskog građanstva i dijaloga između ljudi i kultura.

Što su ciljevi programa?

Očekuje se da će aktivnosti programa Jean Monnet donijeti pozitivne i dugotrajne učinke za uključene sudionike, organizacije koje ga promiču te za sustave politika unutar kojih se provode.

Aktivnostima programa Jean Monnet žele se ostvariti sljedeći ciljevi:

  • povećana zapošljivost i bolje prilike za napredak u karijeri za mlade diplomante putem uključivanja i jačanja europske dimenzije studija,
  • povećan interes za razumijevanje EU-a i sudjelovanje u Europskoj uniji, što dovodi do aktivnijeg građanstva,
  • podrška mladim istraživačima i nastavnicima koji žele istraživati i poučavati predmete povezane s EU-om,
  • veći broj mogućnosti za akademsko osoblje u smislu profesionalnog razvoja i napretka u karijeri,
  • povećana sposobnost ustanova za poučavanje i istraživanje tema povezanih s EU-om, poboljšani ili inovativni kurikulumi, povećana sposobnost privlačenja izvrsnih studenata, pojačana suradnja s partnerima iz drugih država, veća dodjela financijskih sredstava za poučavanje i istraživanje o temama povezanima s EU-om unutar ustanove,
  • modernije, dinamičnije, predanije i stručnije okruženje u organizaciji, promicanje profesionalnog razvoja mladih istraživača i nastavnika, spremnost za integraciju dobre prakse i novih predmeta o EU-u u nastavne programe i inicijative, otvorenost prema sinergijama s drugim organizacijama.

Aktivnostima programa Jean Monnet potiče se promicanje i diversifikacija studija o EU-u u cijelom svijetu te jača i proširuje sudjelovanje osoblja drugih fakulteta i odsjeka u području poučavanja i istraživanja o Europskoj uniji.

Tko može sudjelovati?

Postoje mogućnosti za ustanove visokog obrazovanja u cijelom svijetu. K tome, neke aktivnosti otvorene su ustanovama aktivnima u području tema o Europskoj uniji te udruženjima nastavnika i istraživača specijaliziranih za studije o Europskoj uniji.

 

How can we help?