Sti

Oversigt - Jean Monnet

Hvad går det ud på?

Jean Monnet-aktionerne sigter mod at fremme en høj akademisk undervisnings- og forskningsstandard inden for EU-studier verden over. Aktionerne skal desuden fremme dialogen mellem den akademiske verden og de politiske beslutningstagere, særlig med henblik på at forbedre forvaltningen af EU's politikker.

EU-studier omfatter studier vedrørende Europa som helhed med særligt fokus på den europæiske integrationsproces både internt og eksternt. De omfatter desuden EU's rolle i en globaliseret verden, herunder med hensyn til at fremme et aktivt europæisk medborgerskab og dialog mellem befolkninger og kulturer.

Hvad er målene?

Jean Monnet-aktionerne har positiv og langvarig effekt på deltagerne, de deltagende organisationer og de politiksystemer, som de indgår i.

Jean Monnet-aktionerne skal give følgende resultater:

  • øget beskæftigelsesegnethed og bedre karrieremuligheder for unge dimittender ved at tilføje eller styrke den europæiske dimension af deres studier
  • øget interesse for at forstå og deltage i EU, hvilket vil føre til et mere aktivt medborgerskab
  • støtte til unge forskere og professorer, som ønsker at forske og undervise i EU-emner
  • flere muligheder for akademisk personale med hensyn til faglig og karrieremæssig udvikling
  • større kapacitet blandt institutioner til at undervise og forske i EU-anliggender: forbedrede eller innovative læseplaner, større kapacitet til at tiltrække dygtige studerende, bedre samarbejde med partnere fra andre lande, øget tildeling af finansielle midler til undervisning og forskning i EU-emner i institutionen
  • et mere moderne, dynamisk, engageret og fagligt miljø i organisationen: som fremmer unge forskere og professorers faglige udvikling, som er parat til at integrere god praksis og nye EU-emner i undervisningsprogrammer og initiativer, og som er åbent over for synergier med andre organisationer.

Jean Monnet-aktionerne tilskynder til at fremme og diversificere EU-studier internationalt og øge deltagelsen af personale fra flere fakulteter og afdelinger i undervisning og forskning i EU-emner.

Hvem kan deltage?

Højere uddannelsesinstitutioner i hele verden kan deltage. Visse aktioner er desuden åbne for institutioner, som er aktive inden for EU-emner, og sammenslutninger af professorer og forskere, som er ved at specialisere sig i EU-studier.

 

How can we help?