Sökväg

Samarbete utanför EU

Vad är det?

Europeiska universitet och högskolor och enskilda personer kan samarbeta med partnerinstitutioner utanför EU genom utbyten, gemensamma examina och samarbetspartnerskap, bl.a. för kapacitets- och personalutveckling i tillväxt- och utvecklingsregioner.

Vad går det ut på?

Studieutbyten och projekt för kapacitetsutveckling kan höja kompetensen och modernisera den högre utbildningen och bygga bättre partnerskap mellan EU och utbildningssystemen ute i världen. Erasmus Mundus-stipendier kan också bidra till att locka fler studenter till EU.

Hur kan jag samarbeta med partner utanför EU?

Partnerländer utanför EU kan också delta i följande insatser som främst vänder sig till institutioner i programländerna, förutsatt att det tillför projektet ett särskilt mervärde:

Vem får delta?

Universitet och högskolor i programländerna kan söka bidrag. Masterstudenter och doktorander söker individuellt till de relevanta programmen.

Information och kontakt

Institutioner i programländerna kan kontakta sitt nationella programkontor för mer information om utbyten och strategiska partnerskap. För gemensamma masterexamina, kapacitetsutveckling och kunskapsallianser ska man i stället kontakta genomförandeorganet Eacea.

Institutioner i partnerländerna kan kontakta sin europeiska partnerinstitution för mer information om utbyten, gemensamma masterexamina, strategiska partnerskap, kunskapsallianser, och genomförandeorganet Eacea för mer information om kapacitetsutvecklingsprojekt.

Studenter kan söka stipendium för att delta i ett gemensamt master- eller doktorandprogram, och kan välja program på genomförandeorganets webbplats.

Den aktuella ansökningsomgången och programhandledningen för Erasmus+ omfattar ännu inte följande två åtgärder för samarbete med partnerländer – internationella utbyten som ger studiepoäng och kapacitetsutveckling inom den högre utbildningen. Dessa två åtgärder finansieras genom EU:s instrument för yttre samarbete, som kommer att starta senare under 2014.

 

How can we help?