Kruimelpad

Samenwerking buiten de EU

Waar gaat het om?

Europese instellingen voor hoger onderwijs en individuele personen kunnen werken met partnerinstellingen buiten de EU via internationale mobiliteit, gezamenlijke graden en partnerschappen voor internationale samenwerking, onder meer met het oog op capaciteitsopbouw en personeelsontwikkeling in opkomende en ontwikkelingsgebieden.

Wat houdt het in?

Projecten voor mobiliteit en capaciteitsopbouw kunnen zorgen voor betere vaardigheden, een moderner hoger onderwijs en partnerschappen tussen de onderwijsstelsels binnen en buiten de EU. Erasmus+ kan, bijvoorbeeld via de prestigieuze Erasmus Mundus-beurzen, helpen om Europa aantrekkelijker te maken als studiebestemming.

Wat zijn de mogelijkheden voor samenwerking met partners van buiten de EU?

Landen buiten de EU kunnen ook deelnemen aan de volgende initiatieven als zij een toegevoegde waarde bieden:

Wie mag deelnemen?

Instellingen voor hoger onderwijs in de deelnemende landen kunnen een aanvraag indienen. Masterstudenten en doctoraatskandidaten kunnen voor sommige programma’s individueel solliciteren.

Informatie en contact

In EU-lidstaten en de andere deelnemende landen kunt u contact opnemen met uw nationaal agentschap voor meer informatie over studie- en personeelsmobiliteit en strategische partnerschappen. Voor gezamenlijke masteropleidingen, capaciteitsopbouw en kennisallianties kunt u zich wenden tot het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA).

Als u verbonden bent aan een instelling in een partnerland, kunt u contact opnemen met uw Europese partnerinstelling voor meer informatie over de mobiliteit van studenten en personeel, gezamenlijke masteropleidingen, strategische partnerschappen en kennisallianties, en met het EACEA voor projecten voor capaciteitsopbouw.

Studenten kunnen een beurs aanvragen voor een gezamenlijke master- of doctoraatsopleiding. Alle mogelijkheden vindt u op de EACEA-website.

Twee initiatieven voor samenwerking met partnerlanden (studiemobiliteit en capaciteitsopbouw) zijn nog niet opgenomen in de huidige oproep tot het indienen van voorstellen en de programmagids van Erasmus+. Deze twee initiatieven worden gefinancierd uit de begroting voor externe samenwerking en worden eind 2014 gelanceerd.

 

How can we help?