Kruimelpad

Samenwerking buiten de EU

Waar gaat het om?

Europese instellingen voor hoger onderwijs en hun studenten en personeelsleden kunnen samenwerken met instellingen buiten de EU via internationale uitwisselingen, gezamenlijke graden en partnerschappen, onder meer met het oog op capaciteitsopbouw en personeelsontwikkeling in opkomende en ontwikkelingsgebieden.

Wat is het doel?

Projecten voor mobiliteit en capaciteitsopbouw kunnen zorgen voor betere vaardigheden, een moderner hoger onderwijs en doeltreffendere partnerschappen tussen de onderwijsstelsels binnen en buiten de EU. Erasmus+ kan, bijvoorbeeld via de prestigieuze Erasmus Mundus-beurzen, helpen om Europa aantrekkelijker te maken als studiebestemming.

Wat zijn de mogelijkheden voor samenwerking met partners van buiten de EU?

Ook landen buiten de EU kunnen aan de volgende initiatieven deelnemen voor zover dit een toegevoegde waarde biedt:

Wie mag deelnemen?

Instellingen voor hoger onderwijs in de deelnemende landen kunnen een aanvraag indienen. Masterstudenten en doctoraatskandidaten kunnen voor sommige programma’s individueel solliciteren. Studenten en personeel van instellingen die een interinstitutionele overeenkomst voor mobiliteit hebben gesloten, kunnen solliciteren via hun eigen internationaal bureau.

Informatie en contact

Instellingen in EU-lidstaten en de andere deelnemende landen kunnen contact opnemen met hun nationaal agentschap voor meer informatie over uitwisseling van studenten en personeel en strategische partnerschappen. Voor gezamenlijke masteropleidingen, capaciteitsopbouw en kennisallianties kunt u zich wenden tot het EACEA.

Instellingen uit partnerlanden kunnen contact opnemen met hun partnerinstellingen in Europa voor meer informatie over uitwisseling van studenten en personeel, strategische partnerschappen en kennisallianties, en met het EACEA voor projecten voor capaciteitsopbouw en gezamenlijke masteropleidingen.

Studenten kunnen rechtstreeks bij het consortium een beurs aanvragen voor een gezamenlijke masteropleiding op hoog niveau of een doctoraatsprogramma; alle mogelijkheden vindt u op de EACEA-website.

Studenten of docenten kunnen een beurs voor hun verblijf in het buitenland krijgen als hun instelling een akkoord heeft gesloten met een partnerinstelling. Meer informatie over de EU-begrotingsprioriteiten op dit gebied vindt u in de nota over internationale studiepuntenmobiliteitpdf(312 kB).

 

How can we help?