Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-Kooperazzjoni barra l-UE

X'inhi?

Kemm l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja kif ukoll l-individwi Ewropej jistgħu jaħdmu ma’ istituzzjonijiet msieħba barra l-UE permezz tal-mobilità internazzjonali, diplomi konġunti, u sħubijiet ta’ kooperazzjoni internazzjonali, inklużi l-bini tal-kapaċità u l-iżvilupp tal-istaff f’pajjiżi emerġenti u partijiet tad-dinja li qed jiżviluppaw.

Għal xiex inhi?

Proġetti dwar il-mobilità tat-tagħlim u l-infurzar tal-kapaċità jistgħu jtejbu l-ħiliet, jimmodernizzaw is-sistemi u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja, u joħolqu sħubijiet aħjar bejn l-UE u s-sistemi tal-edukazzjoni fid-dinja. L-opportunitajiet mogħtija permezz ta' Erasmus+, bħall-boroż ta’ studju Erasmus Mundus ta’ livell għoli, jistgħu jikkontribwixxu biex jagħmlu lill-Ewropa aktar attraenti bħala destinazzjoni għall-istudju.

X’inhuma l-opportunitajiet għal kooperazzjoni ma’ msieħba barra l-UE?

Pajjiżi msieħba li mhumiex fl-UE jistgħu wkoll jipparteċipaw fl-azzjonijiet li ġejjin li huma maħsuba l-aktar għall-istituzzjonijiet fil-pajjiż tal-programm, bil-kundizzjoni li jġibu valur miżjud speċifiku għall-proġett:

Min jista' jieħu sehem?

Jistgħu japplikaw istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja fil-Pajjiżi tal-Programm. Studenti tal-masters u kandidati għad-dottorat jistgħu japplikaw individwalment għall-programmi konġunti tal-masters u tad-dottorat. Studenti u staff fl-istituzzjonijiet li jkollhom ftehim interistituzzjonali għall-mobilità ma’ istituzzjonijiet imseħbin jistgħu japplikaw mal-uffiċċju internazzjonali tagħhom stess.

Informazzjoni u kuntatt

Istituzzjonijiet mill-pajjiżi tal-Programm jistgħu jikkuntattjaw lill-Aġenzija Nazzjonali tagħhom għal aktar informazzjoni dwar il-mobilità tal-istudenti u tal-istaff u Sħubijiet Strateġiċi u l-EACEA għad-Diplomi ta' Masters Konġunti, il-bini tal-Kapaċità, u l-Alleanzi tal-Għarfien

Istituzzjoni minn pajjiż Imsieħeb tista' tikkuntattja l-istituzzjonijiet sħabha Ewropej għall-aktar informazzjoni dwar il-mobilità tal-istudenti u tal-istaff, dwar Sħubijiet Strateġiċi u Alleanzi ta' Għarfien, u lill-EACEA għall-proġetti ta' bini tal-kapaċità u għad-Diplomi ta' Masters Konġunti.

L-istudenti jistgħu japplikaw għal borża ta’ studju biex jattendu għal laqgħa ta’ livell għoli ta’ Masters Konġunti jew programm ta’ dottorat; huma għandhom jagħżlu kors fis-sit web tal-EACEA u japplikaw direttament mal-konsorzju.

L-istudenti jew l-istaff jista’ jibbenefika minn għotja għall-mobilità internazzjonali jekk l-istituzzjoni tagħhom għandha ftehim interistituzzjonali għall-mobilità internazzjonali ma’ istituzzjoni msieħba. Aktar informazzjoni dwar il-prijoritajiet baġitarji tal-UE f'dan il-qasam jinsabu disponibbli fin-nota dwar il-mobilità tal-kreditu internazzjonalipdf(312 kB).

 

How can we help?