Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-Kooperazzjoni lil hinn mill-UE

X'inhi?

Kemm l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja kif ukoll l-individwi Ewropej jistgħu jaħdmu ma’ istituzzjonijiet msieħba barra l-UE permezz tal-mobilità internazzjonali, lawrji konġunti, u sħubijiet ta’ kooperazzjoni internazzjonali, inklużi l-bini tal-kapaċità u l-iżvilupp tal-persunal f’pajjiżi emerġenti u partijiet tad-dinja li qed jiżviluppaw.

Għal xiex?

Proġetti dwar il-mobilità tat-tagħlim u l-infurzar tal-kapaċità jistgħu jtejbu l-ħiliet, jimmodernizzaw is-sistemi u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja, u joħolqu sħubijiet aħjar bejn l-UE u s-sistemi tal-edukazzjoni fid-dinja. L-opportunitajiet mogħtija permezz ta' Erasmus+, bħal boroż ta’ studju Erasmus Mundus ta’ livell għoli, jistgħu jikkontribwixxu biex jagħmlu lill-Ewropa aktar attraenti bħala destinazzjoni għall-istudju.

X’inhuma l-opportunitajiet għal kooperazzjoni ma’ msieħba barra l-UE?

Pajjiżi msieħba li mhumiex fl-UE jistgħu wkoll jipparteċipaw fl-azzjonijiet li ġejjin li huma maħsuba l-aktar għall-istituzzjonijiet fil-pajjiż tal-programm, bil-kundizzjoni li jġibu valur miżjud speċifiku għall-proġett:

Min jista' jieħu sehem?

Jistgħu japplikaw istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja fil-pajjiżi tal-Programm. Studenti tal-masters u kandidati għad-dottorat jistgħu japplikaw individwalment għal programmi rilevanti.

Informazzjoni u kuntatt

Individwi minn istituzzjoni f'pajjiż tal-Programm jistgħu jikkuntattjaw l-Aġenzija Nazzjonali tagħhom għal aktar informazzjoni dwar il-mobilità tal-istudenti u l-istaff u s-Sħubijiet Strateġiċi u l-EACEA għal Masters konġunti, l-infurzar tal-kapaċità, u l-alleanzi tal-għarfien

Individwi minn istituzzjoni f’pajjiż Imsieħeb jistgħu jikkuntattjaw Istituzzjoni msieħba Ewropea għal aktar informazzjoni dwar il-mobilità tal-istudenti u tal-persunal, Masters konġunti, Sħubijiet Strateġiċi u Alleanzi tal-Għarfien; u l-EACEA għal proġetti tal-bini tal-kapaċità.

L-istudenti jistgħu japplikaw għal borża ta' studju biex jattendu programm dottorali jew Masters konġunt ta' livell għoli fuq is-sit web tal-EACEA.

Is-sejħa għal proposti u gwida tal-programm attwali ta’ Erasmus+ għadhom ma jinkludux żewġ azzjonijiet immirati lejn kooperazzjoni ma’ msieħba internazzjonali oħra - il-mobbiltà tal-kreditu u azzjoni ta’ bini ta’ kapaċità fl-edukazzjoni għolja. Dawn iż-żewġ azzjonijiet huma ffinanzjati minn strumenti ta’ kooperazzjoni esterna tal-UE, li se titnieda fi stadju aktar tard fl-2014.

 

How can we help?