Navigācijas ceļš

Sadarbība ārpus ES

Par ko tieši ir runa?

Eiropas augstākās izglītības iestādes un privātpersonas var sadarboties ar partneriem ārpus ES, īstenojot starptautisku apmaiņu, kopīgi piešķirot akadēmiskos grādus un iesaistoties starptautiskās partnerībās tādās jomās kā spēju veidošana un mācībspēku profesionālā attīstība jaunattīstības valstīs.

Kam tas domāts?

Mobilitāte izglītības nozarē un spēju veidošanas projekti var palīdzēt uzlabot prasmes, modernizēt augstākās izglītības sistēmas un iestādes un radīt labākas partnerības starp ES un izglītības sistēmām citās pasaules daļās. Iespējas, ko piedāvā “Erasmus+” (piemēram, “Erasmus Mundus” stipendijas), var Eiropu padarīt par pievilcīgāku vietu studijām.

Kādas ir iespējas sadarboties ar partneriem ārpus ES?

Ja partnervalstis, kas neietilpst ES, projektam dod kādu konkrētu pievienoto vērtību, arī tās var piedalīties turpinājumā uzskaitītajās darbībās, kuras paredzētas galvenokārt programmā iesaistīto valstu iestādēm:

Kas var piedalīties?

To valstu augstākās izglītības iestādes, kuras piedalās programmā. Maģistrantūras un doktorantūras studenti var pieteikties individuāli attiecīgajām kopīgajām maģistrantūras vai doktorantūras programmām. To augstskolu studenti un darbinieki, kurām ar partneraugstskolām ir starpiestāžu līgums par mobilitāti, var pieteikties savas augstskolas starptautiskās sadarbības birojā.

Kur var saņemt informāciju un ar ko sazināties?

Programmas valstu augstskolas var sazināties ar savas valsts aģentūru, lai iegūtu sīkāku informāciju par studentu un mācībspēku mobilitāti, stratēģiskajām partnerībām, savukārt ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru (EACEA) ieteicams sazināties par kopīgiem maģistra grādiem, spēju veidošanu un zināšanu apvienībām.

Iestādes no programmas partnervalsts var sazināties ar savām Eiropas partnerorganizācijām, lai lūgtu sīkāku informāciju par studentu un pasniedzēju mobilitāti, stratēģiskām partnerībām un zināšanu apvienībām, bet pie EACEA tās var vērsties, lai uzzinātu vairāk par spēju veidošanas projektiem un kopīgiem maģistra grādiem.

Studenti var lūgt stipendiju, lai piedalītos kopīgā maģistra vai doktora studiju programmā; viņiem ir jāizvēlas programma EACEA vietnē un pa tiešo jāpiesakās konsorcijam.

Studenti un darbinieki var saņemt starptautiskas mobilitātes stipendiju, ja viņu augstskola ir ar partneriestādi noslēgusi starpiestāžu līgumu par starptautisku mobilitāti. Plašāka informācija par ES budžeta prioritātēm šajā jomā atrodama paziņojumā par kredītpunktu starptautisku mobilitātipdf(177 kB).

 

How can we help?