Naršymo kelias

Bendradarbiavimas su ES nepriklausančių šalių įstaigomis

Koks tai bendradarbiavimas?

Europos aukštojo mokslo įstaigos ir asmenys gali bendradarbiauti su ES nepriklausančių šalių įstaigomis partnerėmis – vykdyti tarptautinio judumo projektus, rengti jungtines studijų programas, užmegzti tarptautinio bendradarbiavimo partnerystę, be kita ko, kad didėtų besiformuojančios rinkos ekonomikos ir besivystančių pasaulio šalių pajėgumai ir gerėtų darbuotojų mokymas.

Kodėl reikia imtis šios srities veiksmų?

Judumas mokymosi tikslais ir gebėjimų gerinimo projektai gali padėti gerinti įgūdžius, modernizuoti aukštojo mokslo sistemas ir įstaigas bei tobulinti Europos Sąjungos ir kitų pasaulio šalių švietimo sistemų partnerystę. Programos „Erasmus+“ teikiamos galimybės, pavyzdžiui, programos „Erasmus Mundus“ stipendijos, gali padėti Europai tapti patrauklesne vieta studijuoti.

Kokių yra galimybių bendradarbiauti su partneriais už ES ribų?

Toliau nurodytuose veiksmuose, kurie visų pirma skirti programos šalių įstaigoms, gali dalyvauti ir ES nepriklausančios šalys partnerės, su sąlyga, kad jų dalyvavimas suteiks projektui konkrečios pridėtinės vertės.

Kas gali dalyvauti?

Paraiškas gali teikti programos šalių aukštojo mokslo įstaigos. Magistrantūros studentai ir doktorantai gali individualiai teikti paraiškas dėl dalyvavimo tinkamose programose.

Informacija ir ryšiai

Asmenys, studijuojantys arba dirbantys programos šalių įstaigose, gali kreiptis į savo nacionalines agentūras ir paprašyti daugiau informacijos apie studentų ir darbuotojų judumą bei strateginę partnerystę. Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) gali jiems suteikti informacijos apie jungtines magistrantūros studijų programas, gebėjimų gerinimą ir žinių sąjungas.

Asmenys, studijuojantys arba dirbantys šalių partnerių įstaigose, gali kreiptis į savo partneres Europos įstaigas ir paprašyti daugiau informacijos apie studentų ir darbuotojų judumą, jungtines magistrantūros studijų programas, strateginę partnerystę ir žinių sąjungas. Informacijos apie gebėjimų gerinimo projektus jiems gali suteikti EACEA.

Studentai gali prašyti stipendijos, kad galėtų studijuoti pagal aukšto lygio jungtinę magistrantūros arba doktorantūros programą, ir gali pasirinkti kursą EACEA svetainėje.

Į dabartinį kvietimą teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“ ir programos vadovą dar nėra įtraukti du bendradarbiavimo su šalimis partnerėmis veiksmai – tarptautinis asmenų judumas perkeliant kreditus ir gebėjimų gerinimo projektai aukštojo mokslo srityje. Šios dvi priemonės finansuojamos pagal ES išorės bendradarbiavimo priemones, kurios bus pradėtos įgyvendinti 2014 m. pabaigoje.

 

How can we help?