Naršymo kelias

Bendradarbiavimas su ES nepriklausančių šalių įstaigomis

Koks tai bendradarbiavimas?

Europos aukštojo mokslo įstaigos ir asmenys gali bendradarbiauti su ES nepriklausančių šalių įstaigomis partnerėmis – vykdyti tarptautinio judumo projektus, rengti jungtines studijų programas, užmegzti tarptautinio bendradarbiavimo partnerystę, be kita ko, kad didėtų besiformuojančios rinkos ekonomikos ir besivystančių pasaulio šalių pajėgumai ir gerėtų darbuotojų mokymas.

Kodėl reikia imtis šios srities veiksmų?

Judumas mokymosi tikslais ir gebėjimų gerinimo projektai gali padėti gerinti įgūdžius, modernizuoti aukštojo mokslo sistemas ir įstaigas bei tobulinti Europos Sąjungos ir kitų pasaulio šalių švietimo sistemų partnerystę. Programos „Erasmus +“ teikiamos galimybės, pavyzdžiui, programos „Erasmus Mundus“ stipendijos, gali padėti Europai tapti patrauklesne vieta studijuoti.

Kokių yra galimybių bendradarbiauti su partneriais už ES ribų?

Toliau nurodytuose veiksmuose, kurie visų pirma skirti programos šalių įstaigoms, gali dalyvauti ir ES nepriklausančios šalys partnerės, su sąlyga, kad jų dalyvavimas suteiks projektui konkrečios pridėtinės vertės.

Kas gali dalyvauti?

Paraiškas gali teikti programos šalių aukštojo mokslo įstaigos. Magistrantūros studentai ir doktorantai gali individualiai teikti paraiškas dėl dalyvavimo jungtinėse magistrantūros ir doktorantūros studijų programose. Įstaigų, kurios yra pasirašiusios tarpinstitucinį susitarimą dėl judumo su įstaigomis partnerėmis, studentai ir darbuotojai paraiškas gali teikti savo tarptautinių ryšių skyriuje.

Informacija ir ryšiai

Programos šalių įstaigos gali kreiptis į savo nacionalines agentūras ir paprašyti daugiau informacijos apie studentų ir darbuotojų judumą bei strateginę partnerystę. Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) gali joms suteikti informacijos apie jungtines magistrantūros studijų programas, gebėjimų gerinimą ir žinių sąjungas.

Šalies partnerės įstaiga gali kreiptis į savo partneres Europos įstaigas ir paprašyti daugiau informacijos apie studentų ir darbuotojų judumą, strateginę partnerystę ir žinių sąjungas. Informacijos apie gebėjimų gerinimo projektus ir jungtines magistrantūros studijų programas jai gali suteikti EACEA.

Studentai gali prašyti stipendijos, kad galėtų studijuoti pagal aukšto lygio jungtinę magistrantūros arba doktorantūros studijų programą. Jie turėtų pasirinkti kursą EACEA svetainėje ir teikti paraišką tiesiogiai konsorciumui.

Studentai ir darbuotojai gali pasinaudoti dotacija tarptautiniam judumui, jei jų įstaiga su įstaiga partnere yra sudariusios tarpinstitucinį susitarimą dėl tarptautinio judumo. Daugiau informacijos apie šios srities ES biudžeto prioritetus pateikiama pranešime dėl tarptautinio asmenų judumo perkeliant kredituspdf(312 kB).

 

How can we help?