Navigációs útvonal

Együttműködés nem uniós partnerintézményekkel

Miről is van szó?

Az európai felsőoktatási intézményeknek, az európai egyetemi hallgatóknak és az európai felsőoktatásban dolgozó szakembereknek lehetőségük van arra, hogy együttműködjenek az EU-n kívüli partnerintézményekkel. A lehetséges együttműködés területei a következők: a nemzetközi mobilitást ösztönző intézkedések, közös képzések szervezése és nemzetközi partnerségek létrehozása, ideértve a kapacitásépítésre és a személyzetfejlesztésre irányuló partnerségeket a fejlődő és a felzárkózó országokban.

Milyen célt szolgál?

A tanulmányi mobilitást és a kapacitásépítést célzó projektek elősegíthetik a munkaerő-piaci készségek javulását az érintett országokban, a felsőoktatási rendszerek és intézmények korszerűsítését, és kiszélesíthetik az EU és a világ más térségei között az oktatás terén fennálló partnerségi együttműködést. Az Erasmus+ révén biztosított lehetőségek, például a magas szintű egyetemi tanulmányokhoz nyújtott Erasmus Mundus-ösztöndíjak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Európa vonzóbb tanulmányi célpont legyen a külföldi diákok számára.

Milyen együttműködési lehetőségek vannak az EU-n kívüli partnerekkel?

A nem uniós partnerországok intézményei – feltéve, hogy konkrét többletértéket nyújtanak – szintén részt vehetnek a következő, elsősorban a programországok intézményeinek szóló projektekben:

Kik élhetnek ezzel a lehetőséggel?

A programországokban működő felsőoktatási intézmények jelentkezését várjuk. A mesterképzésben vagy doktori programban részt vevő diákok önállóan pályázhatnak a közös mesterképzésre, illetve doktori programra. Azoknak az intézeteknek a diákjai és munkatársai, amelyek intézményközi mobilitási megállapodást kötöttek partnerintézményekkel, saját intézményük nemzetközi irodájához adhatják be a jelentkezést.

Információ és kapcsolatfelvétel

A programországokban működő intézmények, ha további felvilágosítást szeretnének a diákok és a személyzet mobilitásáról, valamint a stratégiai partnerségekről, felvehetik a kapcsolatot a hazájukban működő nemzeti irodával. A közös mesterképzéssel, a kapacitásépítéssel és a tudásfejlesztési szövetségekkel kapcsolatban pedig az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) fordulhatnak.

A partnerországokban működő intézmények, ha további felvilágosítást szeretnének a diákok és a személyzet mobilitásáról, a stratégiai partnerségekről és a tudásfejlesztési szövetségekről, felvehetik a kapcsolatot európai uniós partnerintézményükkel, a kapacitásépítési projektekkel és a közös mesterképzésekkel kapcsolatban pedig az EACEA-hoz fordulhatnak.

A közös mesterképzésre, illetve doktori programra beiratkozni kívánó diákok ösztöndíjért folyamodhatnak. Az ezzel kapcsolatos lehetőségekről az EACEA webhelyén lehet tájékozódni. A kérelmet közvetlenül a képzést szervező felsőoktatási intézményekből álló konzorciumnak kell benyújtani.

Ha valamely intézmény nemzetközi mobilitásról szóló intézményközi megállapodást kötött egy partnerintézménnyel, az intézmény diákjai és munkatársai nemzetközi mobilitási ösztöndíjat pályázhatnak meg. Az erre a területre vonatkozó uniós költségvetési prioritásokkal kapcsolatban további információkat a nemzetközi kreditszintű egyéni mobilitásra vonatkozó feljegyzéspdf(177 kB) tartalmaz.

 

How can we help?