Navigacijski put

Suradnja izvan EU-a

O čemu se radi?

Europske ustanove visokog obrazovanja i pojedinci mogu surađivati s partnerskim ustanovama izvan EU-a putem međunarodne mobilnosti, združenih studija i međunarodnih partnerstva za suradnju, uključujući izgradnju sposobnosti i razvoj osoblja u zemljama s brzim rastom gospodarstva i zemljama u razvoju.

Koja je svrha programa?

Projektima obrazovne mobilnosti i izgradnje sposobnosti mogu se poboljšati vještine, modernizirati sustavi i ustanove visokog obrazovanja i stvoriti bolja partnerstva među obrazovnim sustavima u EU-u i diljem svijeta. Zbog mogućnosti koje se pružaju u okviru programa Erasmus+, kao što su stipendije za studije na visokoj razini Erasmus Mundus, Europa može postati privlačnije odredište za studiranje.

Koje su mogućnosti za suradnju s partnerima izvan EU-a?

I partnerske zemlje izvan EU-a mogu sudjelovati u sljedećim aktivnostima uglavnom usmjerenima na ustanove iz država sudionica u programu, pod uvjetom da pridonose posebnu dodanu vrijednost projektu:

Tko može sudjelovati?

Mogu se prijaviti ustanove visokog obrazovanja u državama sudionicama u programu. Studenti diplomskih i doktorskih studija mogu se pojedinačno prijaviti za združene diplomske i doktorske programe. Studenti i osoblje na ustanovama koje su s partnerskim ustanovama sklopile međuinstitucionalni sporazum o mobilnosti mogu se prijaviti u uredu za međunarodnu suradnju na svojoj ustanovi.

Informacije i podaci za kontakt

Pojedinci iz ustanova u državi sudionici u programu mogu od svoje nacionalne agencije zatražiti više informacija o mobilnosti studenata i osoblja i o strateškim partnerstvima, a od Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) o združenim diplomskim studijima, izgradnji sposobnosti i udruženjima znanja.

Ustanove iz partnerskih zemalja mogu se obratiti svojim europskim partnerskim ustanovama kako bi dobile više informacija o mobilnosti studenata i osoblja, strateškim partnerstvima i udruženjima znanja. Dodatne informacije o projektima za izgradnju kapaciteta i združenim diplomskim studijima mogu dobiti u Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.

Studenti se mogu prijaviti za stipendiju za združeni diplomski ili doktorski program na visokoj razini; trebali bi odabrati program na web-mjestu EACEA-e i izravno se prijaviti konzorciju.

Studenti ili osoblje mogu se prijaviti za stipendiju u okviru međunarodne mobilnosti ako njihova ustanova ima sklopljen međuinstitucionalni sporazum o međunarodnoj mobilnosti s partnerskom ustanovom. Dodatne informacije o proračunskim prioritetima EU-a u tom području dostupne su u napomeni o međunarodnoj mobilnosti bodovapdf(177 kB).

 

How can we help?