Cosán nascleanúna

Comhar lasmuigh den AE

Cad é an rud é?

Is féidir le hinstitiúidí ardoideachais agus daoine aonair san Aontas Eorpach oibriú i gcomhar le hinstitiúidí comhpháirtíochta atá suite lasmuigh den Aontas. Seo na scéimeanna atá i bhfeidhm chuige sin: soghluaisteacht idirnáisiúnta, céimeanna comhpháirteacha, agus comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta comhair, m.sh. forbairt acmhainní agus foirne i dtíortha i mbéal forbartha agus i dtíortha atá ag teacht chun cinn.

Cad chuige é?

Le soghluaisteacht foghlama agus tionscadail forbartha acmhainní is féidir scileanna a fheabhsú, córais agus institiúidí ardoideachais a nuachóiriú, agus comhpháirtíochtaí níos fearr a chruthú idir an tAontas Eorpach agus córais oideachais ar fud an domhain. Cuidíonn na deiseanna a chuireann Erasmus+ ar fáil, ardscolaireachtaí Erasmus Mundus mar shampla, an Eoraip a dhéanamh níos tarraingtí mar cheann scríbe staidéir do mhic léinn.

Cad iad na deiseanna atá ann oibriú i gcomhar le comhpháirtithe lasmuigh den Aontas Eorpach?

Is ar institiúidí i dtíortha cláir is mó atá na tionscnaimh a leanas dírithe, ach is féidir le tíortha comhpháirtíochta nach bhfuil san Aontas páirt a ghlacadh iontu freisin ar choinníoll go gcuirfidh siad go sonrach leis an tionscadal:

Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Is féidir le hinstitiúidí ardoideachais i dtíortha cláir iarratas a chur isteach. Is féidir le mic léinn máistreachta agus dochtúireachta a n-iarratas féin a chur isteach ar chlár comhpháirteach máistreachta nó dochtúireachta. Is féidir le mic léinn agus baill foirne in institiúidí a bhfuil comhaontú idirinstitiúideach acu le hinstitiúidí comhpháirtíochta iarratas a chur isteach chuig a n-oifig idirnáisiúnta féin.

Eolas agus teagmháil

Is féidir le hinstitiúidí i dtíortha cláir tuilleadh eolais a fháil ón ngníomhaireacht náisiúnta ina dtír féin maidir le soghluaisteacht mac léinn agus ball foirne agus comhpháirtíochtaí straitéiseacha, agus ó EACEA maidir le máistreachtaí comhpháirteacha, forbairt acmhainní, agus comhghuaillíochtaí eolais.

Is féidir le hinstitiúidí i dtíortha comhpháirtíochta tuilleadh eolais a fháil ón ngníomhaireacht náisiúnta ina dtír féin maidir le soghluaisteacht mac léinn agus ball foirne, comhpháirtíochtaí straitéiseacha agus comhghuaillíochtaí eolais, agus ó EACEA maidir le tionscadail forbartha acmhainní agus máistreachtaí comhpháirteacha.

Is féidir le mic léinn iarratas a chur isteach ar scoláireacht chun freastal ar ardchlár comhpháirteach máistreachta nó dochtúireachta; ba cheart dóibh cúrsa a roghnú ar shuíomh gréasáin EACEA agus iarratas a chur díreach chuig an gcuibhreannas.

Is féidir le mic léinn nó baill foirne deontas le haghaidh soghluaisteacht idirnáisiúnta a fháil má tá comhaontú idirinstitiúideach i gcomhair soghluaisteacht idirnáisiúnta i bhfeidhm idir a n-institiúid féin agus institiúid chomhpháirtíochta. Tá tuilleadh eolais i dtaobh tosaíochtaí buiséid an Aontais sa réimse seo ar fáil sa nóta maidir le soghluaisteacht idirnáisiúnta creidiúintípdf(177 kB).

 

How can we help?