Navigointipolku

EU:n ulkopuoliset yhteistyökumppanit

Taustaa

Eurooppalaiset korkeakoulut ja niiden henkilöstö voivat tehdä yhteistyötä EU:n ulkopuolella sijaitsevien kumppanioppilaitosten kanssa mm. kansainvälisen liikkuvuuden, yhteisten tutkintojen ja kansainvälisten yhteistyökumppanuuksien kautta. Yhteistyömuotoihin kuuluu myös valmiuksien ja henkilöstön ammattitaidon kehittäminen maailman nousevissa talouksissa ja kehitysmaissa.

Tavoitteet

Liikkuvuus- ja valmiuksien kehittämishankkeet voivat parantaa niihin osallistuvien taitoja, nykyaikaistaa korkeakoulujärjestelmiä ja oppilaitoksia sekä luoda parempia yhteistyökumppanuuksia EU:n ja muiden koulutusjärjestelmien välillä kaikkialla maailmassa. Erasmus+ -ohjelman tarjoamat mahdollisuudet, kuten Erasmus Mundus -apurahat, lisäävät EU:n vetovoimaa opiskelupaikkana.

Yhteistyöhankkeet EU:n ulkopuolisten kumppanien kanssa

EU:n ulkopuoliset kumppanimaat voivat myös osallistua seuraaviin, pääasiassa ohjelmamaiden oppilaitoksille tarkoitettuihin toimiin, jos ne tuovat erityistä lisäarvoa hankkeeseen:

Kohderyhmä

Hankkeisiin voivat osallistua ohjelmamaiden korkea-asteen oppilaitokset. Yhteisiin maisterintutkinto- ja tohtorinkoulutusohjelmiin voivat hakea maisterintutkintoa opiskelevat ja tohtorikoulutettavat. Jos korkeakoulujen välillä on tehty keskinäinen liikkuvuussopimus, niiden opiskelijat ja henkilökunta voivat tehdä hakemuksen oman kansainvälisten asioiden toimistonsa kautta.

Lisätietoa

Ohjelmamaiden oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö saavat lisätietoa liikkuvuudesta kansallisesta Erasmus+ -toimistosta. Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastosta (EACEA) saa puolestaan tietoa yhteisistä maisteriohjelmista, valmiuksien kehittämishankkeista ja tietoyhteenliittymistä.

Kumppanimaiden oppilaitokset saavat lisätietoa EU:ssa toimivalta kumppanioppilaitokseltaan esimerkiksi opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuudesta, strategisista kumppanuuksista ja tietoyhteenliittymistä. EACEA:sta saa puolestaan tietoa valmiuksien kehittämishankkeista ja yhteisistä maisteriohjelmista.

Opiskelijat voivat hakea apurahaa yhteistä maisterintutkintoa tai tohtorinkoulutusohjelmaa varten; kurssi on valittava EACEA:n verkkosivuilla ja hakemus on lähetettävä suoraan korkeakoulujen yhteenliittymälle.

Jos korkeakoulujen välillä on tehty keskinäinen liikkuvuussopimus, niiden opiskelijat ja henkilökunta voivat hakea kansainvälistä liikkuvuustukea. Lisätietoa EU-rahoituksesta tällä alalla on opintosuorituksiin liittyvää kansainvälistä liikkuvuutta koskevassa tiedotteessapdf(312 kB).

 

How can we help?