Navigatsioonitee

Koostöö väljaspool ELi

Millega on tegemist?

Euroopa kõrgkoolid ja üksikisikud saavad väljaspool ELi asuvate partnerasutustega koostööd teha järgmistes valdkondades: rahvusvaheline liikuvus, ühised õppekavad ning rahvusvahelised koostööpartnerlused, sh suutlikkuse suurendamine ja personali arendamine tärkava turumajandusega ning arenguriikides kogu maailmas.

Milleks on see vajalik?

Õpirände ja suutlikkuse suurendamise projektidega võidakse täiustada oskusi, ajakohastada kõrgharidussüsteeme ja -asutusi ning panna alus parematele partnerlussuhetele ELi ja muu maailma haridussüsteemide vahel. Erasmus+ kaudu pakutavad võimalused, nagu kõrgetasemelised Erasmus Munduse stipendiumid, saavad kaasa aidata Euroopa muutmisele atraktiivsemaks õppetöö sihtkohaks.

Millised on võimalused koostööks partneritega väljastpoolt ELi?

ELi mittekuuluvad partnerriigid saavad osaleda ka järgmistes peamiselt programmiriikide asutustele mõeldud meetmetes, kui nende osalemine toob projekti olulist lisaväärtust:

Kes saavad osaleda?

Taotluse võivad esitada programmiriikides asuvad kõrgkoolid. Magistrandid ja doktorandid võivad taotleda magistri-või doktoriprogrammides osalemist individuaalselt. Üliõpilased ja töötajad nendest kõrgkoolidest, millel on partnerasutustega sõlmitud institutsioonidevaheline kokkulepe, võivad ühendust võtta oma rahvusvaheliste suhete osakonnaga.

Teave ja kontakt

Programmiriikide asutused võivad ühendust võtta riikliku bürooga, kui nad soovivad lisateavet õpilaste ja töötajate liikuvuse või strateegiliste partnerluste kohta, ning Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametiga (EACEA), kui nad soovivad teavet ühiste magistrikraadide, suutlikkuse suurendamise või teadmusühenduste kohta.

Partnerriigi asutused võivad ühendust võtta oma Euroopa partnerasutusega, et saada täiendavat teavet üliõpilaste ja töötajate liikuvuse, strateegiliste partnerluste või teadmusühenduste kohta, ning EACEA-ga, et saada lisateavet suutlikkuse suurendamise projektide ja ühiste magistrikraadide kohta.

Üliõpilased võivad taotleda stipendiume kõrgetasemelistes magistri- või doktoriõppe ühisprogrammides osalemiseks. Nad peaksid valima kursuse EACEA veebisaidil ning esitama oma taotluse otse konsortsiumile.

Üliõpilased ja kõrgkoolide töötajad võivad saada stipendiumi, kui nende kõrgkoolil on partnerasutusega sõlmitud rahvusvahelist liikuvust käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe. Lisateave ELi eelarveprioriteetide kohta asjaomases valdkonnas on kättesaadav ainepunktide omandamisega seotud rahvusvahelist liikuvust käsitlevas teatisespdf(177 kB).

 

How can we help?