Sti

Samarbejde uden for EU

Hvad går det ud på?

Europæiske højere uddannelsesinstitutioner og enkeltpersoner kan samarbejde med partnerinstitutioner uden for EU ved hjælp af international mobilitet, fælles eksamensbeviser og internationale samarbejdspartnerskaber, herunder kapacitetsopbygning og personaleudvikling i vækstlande og udviklingslande.

Hvad er formålet?

Gennem projekter for læringsmobilitet og kapacitetsopbygning sikrer EU bedre færdigheder og mere moderne højere læreanstalter og institutioner og skaber bedre partnerskaber med uddannelsessystemer over hele verden. Mulighederne under Erasmus+, såsom Erasmus Mundus-stipendier, er med til at gøre Europa til et mere attraktivt uddannelsessted.

Hvad er mulighederne for samarbejde med partnere uden for EU?

EU's partnerlande kan også deltage i følgende aktioner, der primært er rettet mod programlandenes institutioner, hvis de giver en særlig merværdi til projektet:

Hvem kan deltage?

Højere læreanstalter i programlandene kan søge om at deltage. Master- og ph.d.-studerende kan ansøge individuelt om de relevante programmer.

Info og kontakt

Hvis du er ansat i en institution i et programland, kan du få flere oplysninger fra dit nationale kontor om udvekslinger af studerende og personale og strategiske partnerskaber eller fra EACEA hvad angår fælles kandidatuddannelser, kapacitetsopbygning og videnalliancer.

Hvis du er fra en institution i et partnerland, kan du henvende dig til din europæiske partnerinstitution for at få flere oplysninger om mobilitet for studerende og personale, fælles kandidatuddannelser, strategiske partnerskaber og videnalliancer eller til EACEA hvad angår kapacitetsopbygningsprojekter.

Hvis du er studerende, kan du ansøge om et stipendium til at deltage i et fælles kandidat- eller ph.d.-program på højt niveau og vælge et kursus på EACEA's website.

Den nuværende indkaldelse af forslag under Erasmus+ og vejledningen til programmet omfatter endnu ikke to aktioner, der er rettet mod samarbejdet med partnerlandene, nemlig internationale meritoverførsler og kapacitetsopbyggende foranstaltninger inden for videregående uddannelse. Disse to tiltag finansieres fra EU's eksterne samarbejdsinstrumenter, som vil blive lanceret senere i 2014.

 

How can we help?