Cesta

Spolupráce se subjekty mimo EU

O co se jedná?

Instituce vysokoškolského vzdělávání v Evropě i jednotlivci mohou spolupracovat s partnerskými institucemi mimo EU prostřednictvím programů mezinárodní mobility, společných diplomů a mezinárodní spolupráce, což zahrnuje i budování kapacit a profesní růst pracovníků v rozvíjejících se ekonomikách a v rozvojových regionech světa.

K čemu to slouží?

Projekty v oblasti studijní mobility a budování kapacit mohou přispět k prohloubení dovedností, modernizaci institucí i systémů vyššího vzdělávání a posílit partnerství mezi vzdělávacími systémy v EU a ostatních zemích světa. Prostřednictvím příležitostí nabízených v rámci programu Erasmus+, jako jsou například stipendia Erasmus Mundus, se může přispět k tomu, že se z Evropy stane atraktivnější studijní destinace.

Jaké existují příležitosti pro spolupráci s partnery mimo EU?

Partnerské země mimo EU se mohou rovněž účastnit následujících programů zaměřených zejména na instituce ze zemí programu, a to za předpokladu, že projekt obohatí o specifickou přidanou hodnotu:

Komu je program určen?

Institucím vysokoškolského vzdělávání ze zemí programu. Studentům magisterského studia a doktorandům, přičemž je možné se do společného magisterského nebo doktorského programu přihlásit individuálně. Studentům a pracovníkům v institucích, které mají interinstitucionální dohodu o mobilitě s partnerskými institucemi – ti se mohou přihlásit přes svou mezinárodní kancelář.

Informace a kontakt

Instituce v zemi programu se mohou obracet na svou národní agenturu, kde získají více informací o mobilitě studentů a pracovníků a o strategických partnerstvích, a na agenturu EACEA pro informace ohledně společných magisterských programů, budování kapacit a znalostních aliancí.

Instituce z partnerských zemích programu se mohou obracet na své partnerské instituce, kde získají více informací o mobilitě studentů a pracovníků a o strategických partnerstvích a znalostních aliancích, a na agenturu EACEA pro informace ohledně projektů budování kapacit a společných magisterských programů.

Studenti mohou zažádat o stipendium pro společný magisterský nebo doktorandský program na vysoké úrovni. Na internetových stránkách agentury EACEA si musí zvolit kurz a přihlášku podat přímo konsorciu.

Studenti nebo zaměstnanci mohou využít grant pro mezinárodní mobilitu, pokud má jejich instituce interinstitucionální dohodu o mezinárodní mobilitě s partnerskou institucí. Další informace týkající se rozpočtových priorit EU v této oblasti jsou k dispozici ve zprávě o mezinárodní mobilitě k získání kreditůpdf(312 kB).

 

How can we help?