Sökväg

Kapacitetsutveckling

Vad går det ut på?

Universitet och högskolor kan delta i samarbetsprojekt för kapacitetsuppbyggnad som drivs av ett konsortium av institutioner från länder som deltar i Erasmus+ och från vissa regioner i övriga världen, bland annat

  • EU:s grannländer
  • Ryssland
  • kandidatländer och potentiella kandidatländer
  • Latinamerika
  • Asien
  • länder i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet.

Det finns två typer av projekt:

  • Gemensamma projekt – hjälper partnerländernas högskolor och universitet att utveckla, modernisera och sprida nya läroplaner, undervisningsmetoder eller läromedel, samt att främja kvalitetssäkring och högskolans styrning.
  • Strukturprojekt – för att utveckla och reformera den högre utbildningen i partnerländerna, förbättra dess kvalitet och relevans, främja regionalt samarbete och öka konvergensen.

I de partnerländer som gränsar till EU kan projekten också omfatta student- och personalutbyten mellan deltagande institutioner.

Institutioner från alla de regioner som nämns ovan kan lägga fram projektförslag i samband med en ansökningsomgång. Projekten ska omfatta minst tre universitet från tre olika programländer och två universitet per deltagande partnerland.

Vad är syftet?

Projekt för kapacitetsutveckling ska bidra till att höja kompetensen och modernisera den högre utbildningen och skapa partnerskap mellan EU och utbildningssystemen ute i världen.

Vem får delta?

Institutioner för högre utbildning i programländer och vissa partnerländer kan söka bidrag för projekt.

Information och kontakt

Kontakta genomförandeorganet Eacea för mer information.

Den aktuella ansökningsomgången och programhandledningen för Erasmus + omfattar ännu inte följande två åtgärder för samarbete med partnerländer – internationella utbyten som ger studiepoäng och kapacitetsutveckling inom den högre utbildningen. Dessa två åtgärder finansieras genom EU:s instrument för yttre samarbete, som kommer att starta senare under 2014.

 

How can we help?