Cale de navigare

Consolidarea capacităților

Despre ce este vorba

Instituțiile de învățământ superior pot participa la proiecte de colaborare pentru consolidarea capacităților create și gestionate de un consorțiu de instituții din țările participante la programul Erasmus+ și din țări partenere, printre care:

  • țările care se învecinează cu UE
  • Rusia
  • țările candidate și potențial candidate la aderare
  • țări din America Latină
  • țări din Asia
  • țări din Africa, Caraibe și Pacific.

Proiectele de consolidare a capacităților pot fi:

  • proiecte comune, menite să ajute instituțiile de învățământ superior din țările partenere să elaboreze, să modernizeze și să difuzeze noi programe de învățământ, metode de predare sau materiale didactice, precum și să asigure o mai bună calitate și gestionare internă
  • proiecte structurale, care să urmărească dezvoltarea și reformarea instituțiilor și sistemelor de învățământ superior din țările partenere, ameliorarea calității și relevanței acestora, promovarea colaborării regionale și sporirea convergenței.

În țările partenere învecinate cu UE, proiectele de consolidare a capacităților vor putea include, de asemenea, o componentă de mobilitate destinată studenților și personalului din instituții implicate în proiect.

Instituțiile din toate regiunile menționate pot depune o propunere pentru un proiect de consolidare a capacităților în cadrul unei cereri de propuneri Erasmus+. Proiectele trebuie să implice cel puțin trei universități din trei țări diferite participante la program și două universități din fiecare țară parteneră.

Obiective

Proiectele de consolidare a capacităților pot îmbunătăți competențe și moderniza sisteme și instituții de învățământ superior și pot crea forme de colaborare mai bune între UE și sistemele de învățământ din toată lumea.

Cine poate participa

Instituții de învățământ superior din țările participante la program și din țările partenere eligibile.

Informații și date de contact

Pentru mai multe informații cu privire la proiectele de consolidare a capacităților, contactați EACEA.

Cererea de propuneri și ghidul programului Erasmus+ nu includ încă două acțiuni axate pe cooperarea cu țările partenere. Este vorba de acțiuni privind mobilitatea internațională a creditelor și consolidarea capacităților în învățământul superior. Aceste două acțiuni sunt finanțate din instrumente UE de cooperare externă, care vor fi lansate în 2014.

 

How can we help?