Kruimelpad

Capaciteitsopbouw

Waar gaat het om?

Instellingen voor hoger onderwijs kunnen deelnemen aan samenwerkingsprojecten voor capaciteitsopbouw, opgezet en beheerd door een consortium van dergelijke instellingen uit de landen die deelnemen aan Erasmus+ en uit bepaalde andere landen, waaronder:

  • de buurlanden van de EU
  • Rusland
  • kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten,
  • landen in Latijns-Amerika,
  • landen in Azië,
  • landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan

Capaciteitsopbouw kan plaatsvinden via:

  • Gezamenlijke projecten, waarbij instellingen in het hoger onderwijs uit partnerlanden worden geholpen om nieuwe leerplannen, leermethoden of lesmateriaal te ontwikkelen, te moderniseren en te verspreiden, en om de kwaliteitsborging en het goed bestuur van instellingen voor hoger onderwijs te stimuleren.
  • Structurele projecten, waarbij het gaat om ontwikkeling en hervorming van instellingen en stelsels voor hoger onderwijs in de partnerlanden met het oog op meer kwaliteit, uitstraling, regionale samenwerking en convergentie.

In buurlanden van de EU kunnen bij een project voor capaciteitsopbouw ook uitwisselingen plaatsvinden van studenten en personeelsleden van de instellingen die bij het project betrokken zijn.

Instellingen uit alle hierboven vermelde landen en regio’s kunnen een voorstel indienen voor een project voor capaciteitsopbouw in het kader van een oproep tot het indienen van voorstellen voor Erasmus+. Bij elk project moeten ten minste drie universiteiten uit drie verschillende deelnemende landen en twee universiteiten per partnerland betrokken zijn.

Wat is het doel?

Projecten voor capaciteitsopbouw moeten zorgen voor betere vaardigheden, een moderner hoger onderwijs en partnerschappen tussen de onderwijsstelsels binnen en buiten de EU.

Wie mag deelnemen?

Instellingen voor hoger onderwijs uit de deelnemende landen en de in aanmerking komende partnerlanden.

Informatie en contact

Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)

Twee initiatieven voor samenwerking met partnerlanden (studiemobiliteit en capaciteitsopbouw) zijn nog niet opgenomen in de huidige oproep tot het indienen van voorstellen en de programmagids van Erasmus+. Deze twee initiatieven worden gefinancierd uit de begroting voor externe samenwerking en worden eind 2014 gelanceerd.

 

How can we help?