Naršymo kelias

Gebėjimų gerinimas

Kas tai yra?

Aukštojo mokslo įstaigos gali dalyvauti bendradarbiavimo projektuose, kuriais siekiama gerinti gebėjimus, parengtuose ir administruojamuose konsorciumų, kurių narės yra programos „Erasmus+“ šalių ir kai kurių pasaulio regionų aukštojo mokslo įstaigos. Tokių konsorciumų dalyvės, be kita ko, gali būti įsteigtos:

  • ES kaimyninėse šalyse,
  • Rusijoje,
  • šalyse kandidatėse į ES nares ir potencialiose šalyse kandidatėse,
  • Lotynų Amerikoje,
  • Azijoje,
  • Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalyse.

Gebėjimų gerinimo projektai gali būti:

  • bendri projektai, kuriais šalių partnerių aukštojo mokslo įstaigoms padedama rengti, modernizuoti ir skleisti naujas mokymo programas, mokymo metodus arba medžiagą, taip pat gerinti savo kokybės užtikrinimą ir administravimą;
  • struktūriniai projektai, kuriais siekiama tobulinti ir reformuoti šalių partnerių aukštojo mokslo įstaigas ir sistemas, gerinti jų kokybę ir didinti aktualumą, skatinti regionų bendradarbiavimą bei didinti konvergenciją.

Šalims partnerėms, kurios yra ES kaimynės, skirtuose gebėjimų gerinimo projektuose galės būti numatyta skatinti projekte dalyvaujančių įstaigų studentų bei darbuotojų judumą.

Atsiliepti į kvietimą teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“ ir pateikti gebėjimų gerinimo projekto pasiūlymą gali visų pirmiau išvardytų regionų įstaigos. Projekte turės dalyvauti bent trys trijų skirtingų programos šalių universitetai ir po du kiekvienos susijusios šalies partnerės universitetus.

Ko siekiama?

Vykdant gebėjimų gerinimo projektus galima ugdyti įgūdžius, modernizuoti aukštojo mokslo sistemas ir įstaigas, užmegzti tinkamesnius ES ir kitų pasaulio regionų švietimo sistemų partnerystės ryšius.

Kas gali dalyvauti?

Paraiškas gali teikti programos šalių ir reikalavimus atitinkančių šalių partnerių aukštojo mokslo įstaigos.

Informacija ir ryšiai

Daugiau informacijos apie gebėjimų gerinimo projektus gali suteikti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA).

Į dabartinį kvietimą teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“ ir programos vadovą dar nėra įtraukti du bendradarbiavimo su šalimis partnerėmis veiksmai – tarptautinis asmenų judumas perkeliant kreditus ir gebėjimų gerinimo projektai aukštojo mokslo srityje. Šios dvi priemonės finansuojamos pagal ES išorės bendradarbiavimo priemones, kurios bus pradėtos įgyvendinti 2014 m. pabaigoje.

 

How can we help?