Navigációs útvonal

Kapacitásépítés

Miről is van szó?

Az Erasmus+ program keretében a Bizottság kapacitásépítési célú együttműködési projektek létesítését és megvalósítását is támogatja. Ilyen projekteket a programországok és az alább felsorolt partnerországok felsőoktatási intézményei kezdeményezhetnek, egymással konzorciumba tömörülve:

  • az EU-val szomszédos országok,
  • Oroszország,
  • uniós tagjelölt és potenciális tagjelölt országok,
  • a latin-amerikai országok,
  • az ázsiai országok,
  • az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok.

A kapacitásépítési projektek az alábbi két kategóriába sorolhatók be:

  • közös projektek, melyek segítenek a partnerországokban működő felsőoktatási intézményeknek abban, hogy új tananyagokat, illetve tanítási módszereket fejlesszenek ki, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy javuljon a minőségbiztosítás és az irányítás ezeknél az intézményeknél;
  • strukturális projektek, melyek célja, hogy előmozdítsák a partnerországok felsőoktatási rendszerének és intézményeinek a fejlesztését és reformját, növeljék az oktatás minőségét és relevanciáját, elősegítsék a regionális együttműködést és egymáshoz közelítsék a felsőoktatási rendszereket.

Az EU-val szomszédos partnerországokban a kapacitásépítési projektek mobilitási lehetőséget is biztosítanak a részt vevő intézmények diákjai és munkatársai számára.

Mindazok az intézmények, amelyek a fent említett országok valamelyikében működnek, jelentkezhetnek a vonatkozó Erasmus+ pályázati felhívás alapján. Feltétel, hogy egy-egy projektben három különböző programországból legalább három egyetem, partnerországonként pedig két egyetem vegyen részt.

Milyen célt szolgál?

A kapacitásépítési projektek javíthatják a munkaerő-piaci készségeket a részt vevő országokban, korszerűsíthetik az ottani felsőoktatási rendszereket és intézményeket, és elmélyíthetik az EU és a világ más országainak oktatási rendszere közötti partnerségeket.

Kik élhetnek ezzel a lehetőséggel?

A programországok, illetve a támogatásra jogosult partnerországok felsőoktatási intézményei pályázhatnak.

Információ és kapcsolatfelvétel

Ha további felvilágosításra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel (EACEA).

 

How can we help?